REKLAMA
<powrót zakladka

 

Miasto bliżej mieszkańców

(Spotkanie na temat tworzenia w Luboniu rad osiedli)

 

15 października 2014 r. w Bibliotece Miejskiej w Luboniu odbyło się, zainicjowane przez Burmistrza Miasta spotkanie „Miasto bliżej mieszkańców”, którego tematem przewodnim było stworzenie w Luboniu rad osiedli. Zaproszono na nie prezesów i członków zarządów wspólnot z al. Jana Pawła II, ul. Wschodniej, Konarzewskiego i Kochanowskiego oraz inne osoby, które mogłyby zaangażować się w tworzenie jednostek samorządu pomocniczego. Ideą jest, aby taka jednostka pomocnicza powstała na początku właśnie w Nowym Centrum Lubonia, skąd wyszła ta inicjatywa a następnie w pozostałych częściach miasta. Inicjatorami pomysłu są Piotr Izydorski i Tomasz Kołodziej – mieszkańcy NCL, którzy kilka miesięcy temu złożyli wniosek o powołanie rady osiedla, dołączając ponad 200 podpisów mieszkańców ul. Wschodniej, popierających ten pomysł. Na spotkanie z ramienia Rady Miasta zostali zaproszeni: Przewodniczący Rady Miasta Marek Samulczyk oraz Przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Prawnej Małgorzata Machalska, w której kompetencjach jest opracowywanie statutów jednostek. Podczas spotkania była okazja, aby zaprezentować przedstawicielom wspólnot z NCL pomysł i najbliższe plany, dotyczące powołania miejskiego zespołu ds. samorządu pomocniczego. Zadaniem zespołu będzie stworzenie dokumentacji, potrzebnej do realizacji pomysłu i organizacja konsultacji społecznych tak, aby w październiku 2015 r., równolegle z wyborami parlamentarnymi, mogły odbyć się wybory do rady osiedla Nowego Centrum Lubonia. Cieszy fakt, iż również przedstawiciele mieszkańców wyrazili chęć społecznego uczestniczenia w pracach zespołu.

Na spotkaniu była możliwość dyskusji z władzami miasta, dr Pawłem Antkowiakiem – pracownikiem UAM ( na zdjęciu obok), jak i z inicjatorami pomysłu, na tematy zarówno związane z samorządem pomocniczym jak i inne nurtujące mieszkańców NCL - np. problem utwardzenia ulic, odprowadzania deszczówki, oświetlenia, brakującej zieleni i miejsc rekreacji - tak potrzebnych rodzinom zamieszkującym NCL. Wspólne trudności i codzienne troski łączą mieszkańców. Nowe Centrum Lubonia, ale również i każda z pozostałych części miasta ma swoje własne lokalne problemy, potrzeby i oczekiwania. Dobrym pomysłem jest, aby połączyć siły z innymi użytkownikami tych samych ulic czy podwórek i wspólnie dążyć do tego, aby zmieniać lokalną rzeczywistość na lepszą, gdyż to osoby mieszkające na jednym osiedlu czy przy tej samej ulicy wiedzą najlepiej, czego im brakuje.

Info. i foto. UML /Emilia Bryś/

 
                                                                                    <powrót zakladka