REKLAMA
<powrót zakladka

 

Medale, statuetki i gratulacje

czyli Gala Konkursu „Siewca Roku 2016”

 

 

24 lutego 2017 r. w hali LOSiR odbyła się Gala miejskiego Konkursu „Siewca Roku 2016”. Tego dnia zaplanowano również uroczyste wręczenie medali “Zasłużony dla Miasta Luboń”, więc gratulacjom, dekoracjom i podziękowaniom nie było końca... Galę uświetnił występ zespołu Audiofeels.

Medal “Zasłużony dla Miasta Luboń”, honorowe wyróżnienie, przyznane przez Radę Miasta w dniu 26. 01.2017 r. nadano 7 mieszkańcom Lubonia, dwa wyróżnienia przyznano pośmiertnie.

Medale  otrzymali:

 

1. Paweł Leszek Klepka

(mieszkający w Luboniu od 1982 r. )

W latach 1990-1994, był radnym Rady Miasta Luboń (nie pobierał diety radnego). Od siedmiu lat jest Prezydentem Unii Wielkopolan – najstarszego stowarzyszenia regionalnego w Polsce. Od 2012 r. jest organizatorem Dni Pracy Organicznej, w trakcie których przyznawane są Wawrzyny Pracy Organicznej. Od czterech lat działa aktywnie jako członek Rady Gospodarczej Miasta Luboń. Jest odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotą odznaką AZS, Złotą odznaką Polskiego Związku Koszykówki, Brązowym Medalem za Zasługi dla Sportu i Medalem za Zasługi dla Gospodarki. Pracę w AZS, Unii Wielkopolan i Wielkopolskiej Izbie Budownictwa, wykonuje społecznie i z powodzeniem godzi działalność społeczną na rzecz naszego miasta i Wielkopolski z prowadzoną od 14 lat własną działalnością gospodarczą.

(Wniosek złożyła Rada Gospodarcza Miasta Luboń.)

2. Tadeusz Waliczak

(mieszkający w Luboniu od 1976 roku)

Samorządowiec: Zaangażowany od 1989 r. w przemiany ustrojowe na szczeblu lokalnym. Działał w Samorządowym Komitecie Obywatelskim w Luboniu. W 1990 r. w pierwszych demokratycznych samorządowych wyborach został wybrany do Rady Miasta Lubonia. Mandat sprawował przez 16 lat (4 kadencje). W 2006 r. został powołany przez Burmistrza Lubonia - Dariusza Szmyta do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie pracował przez 8 lat (do 2014 r.) W 2015 r. Burmistrz Małgorzata Machalska powołała Tadeusza Waliczaka na Członka Rady Gospodarczej Miasta Luboń. Bierze czynny udział w jej posiedzeniach, dzieląc się doświadczeniem nie tylko samorządowym. Jest Honorowym Członkiem Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. (Wniosek złożyła Rada Gospodarcza Miasta Luboń.)

3. Dariusz Szmyt

(od urodzenia mieszkaniec Lubonia). Samorządowiec. Radny Miasta Luboń w latach 2002-2006. Burmistrz Miasta Luboń w latach 2006-2014. Od roku 2014 Radny Powiatu Poznańskiego. Przed objęciem funkcji burmistrza był pierwszym dyrektorem Oddziału PKO Banku Polskiego S. A. w Luboniu. Pracując na tym stanowisku pomógł Miastu Luboń wyemitować obligacje przeznaczone na wykup gruntów pod drogi w Nowym Centrum Lubonia. W czasie 8 lat pozyskał dla Lubonia ok. 40 milionów złotych. Główne inwestycje wsparte środkami zewnętrznymi to: Hala Widowiskowo Sportowa, obwodnica miejska (Kręta, Polna, Poznańska), kanalizacja w Lasku, zakup nowych autobusów dla Translubu i ciężkich wozów dla OSP w Luboniu oraz przedszkole „Trójeczka”. Na 55-lecie miasta współorganizował aż 55 wydarzeń kulturalnych w Luboniu. Najważniejsze z nich to: Festiwal Piosenki, Teatry Maltańskie i Bieg Niepodległości, a z lokalnych

to: Biba w Lasku, czy koncerty w kościołach i inne. Z inicjatywy burmistrza D. Szmyta corocznie nadaje się tytuły „Siewca Roku” w różnych kategoriach za osiągnięcia w roku minionym. Nadal aktywnie działa jako doradca Rady Gospodarczej i członek Rady Programowej Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dariusz Szmyt jest także członkiem Lubońskiego Bractwa Kurkowego, z którym aktywnie bierze udział w uroczystościach patriotycznych na terenie Lubonia.

(Wniosek złożyła Rada Gospodarcza Miasta Luboń.)

4. Edmund Kostrzewski

 (długoletni mieszkaniec Lubonia.)

W 2004 r. założył Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu, którego działalność wspiera po dzień dzisiejszy. Jego pomoc odgrywa kluczową rolę w organizacji corocznych akcji „Wyprawka Szkolna” oraz „Paczka Świąteczna”. Edmund Kostrzewski wspierał również organizację wielu imprez sportowych i kulturalnych, odbywających się w naszym mieście. W sposób szczególny przyczynił się do powstania Pomnika Życia oraz Ławeczki Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Wspiera również aktywnie istniejące w Luboniu parafie rzymskokatolickie, udzielając im pomocy w zakresie remontów, prac budowlanych jak również przekazując pomoc materialną potrzebną do prowadzonej przez nie działalności. Swą troską i wsparciem otacza również działający na terenie naszego miasta Caritas.

(Wniosek złożyło Stowarzyszenie „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu.)

5. Jan Panek

(od urodzenia mieszkaniec Lubonia.)

Inicjator i współzałożyciel lubońskiej grupy anonimowych alkoholików „Avanti” (06. 03. 1991 r.). Jest aktywnym członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zawsze gotowy nieść pomoc osobom, które zmagają się z nałogiem. Swoim przykładem, używając bardzo osobistych wspomnień i doświadczeń, uświadamia alkoholikom, do czego może doprowadzić ta choroba i jakie mogą być jej skutki. Od 25 lat prowadzi dni skupienia dla AA w Gostyniu, których jest organizatorem. Jako AA spotyka się z więźniami osadzonymi w Poznaniu, Gębarzewie, Koziegłowach, Wronkach. Należy do Duszpasterstwa Trzeźwości. Co roku, od 22 lat pielgrzymuje do Częstochowy, od 12 lat wyprowadza z krzyżem poznańską pielgrzymkę z Katedry. Współpracuje z AA w całej Europie, wygłaszał prelekcje na temat alkoholizmu w Niemczech, Austrii, Irlandii, Włoszech. Jako prelegent brał wielokrotnie udział w ogólnopolskich kongresach trzeźwości. Ponadto spotyka się na wykładach z młodzieżą licealną, studentami. Każdy, kto boryka się z chorobą alkoholową znajdzie u pana Jana pomoc i wsparcie. (Wniosek złożyła Komisja Sfery Społecznej RML.)

6. Alicja Walenciak-Galińska ( pośmiertnie)

Długoletnia nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2. Od roku 2010, kiedy rozpoczęła ścisłą współpracę z organizacjami charytatywnymi, mottem jej działań stały się słowa Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie”. Aby wesprzeć dzieło fundacji Redemptoris Missio (m. in. Adopcja na odległość, Puszka dla maluszka, Okulary dla Afryki, zbiórka odzieży), wymyśliła i rozpropagowała wśród mieszkańców Lubonia i okolic akcję zbierania puszek aluminiowych, która trwa do dziś. Środki uzyskane ze sprzedaży posłużyły do zakupu inkubatorów, opłacenia kosztów kształcenia dwóch dziewczynek i codziennego zakupu obiadów dla dzieci z wioski w Kamerunie. Wiele razy organizowała też akcję Opatrunek na ratunek czy zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Republiki Środkowej Afryk.

(Wniosek złożyła Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2.)

7. Leon Wawrzyniak (pośmiertnie)

Pan Leon Wawrzyniak w 1965 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4. Po dwóch latach został zastępcą dyrektora, a w 1972 r. dyrektorem. Za długoletnią pracę zawodową w oświacie został odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miał naturę społecznika. Był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Luboń i radnym w latach 1998-2006. Szczególnie zajmowały go sprawy lubońskiej oświaty, które stanowiły dla niego priorytet w działaniu. Później zaangażował się w działalność Wspólnoty Lubońskiej, identyfikował się z wartościami oraz sposobem pracy reprezentowanymi przez to środowisko.

(Wniosek złożyli dyrekcja i grono nauczycielskie Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu.)

 

Informacje o laureatach opracowano na podstawie uzasadnień do odznaczenia, przedłożonych Radzie Miasta.

 

Siewcami Roku 2016 zostali:

 

1. Ks. Jacek Zjawin, głównym koordynatorem przygotowania ŚDM w Luboniu, w kategorii Kultura,

2. Jednostka Strzelecka – Luboń im. Orląt Lwowskich Związek Strzelecki „Strzelec”, powstała 1. 04. 2010 r. - przy Gimnazjum nr 1 w Luboniu-w kategorii Życie publiczne ,

3. Grzegorz Rychel, Zgrupka Luboń w kategorii Sport,

4. Jakub Mączkowiak, Marago Fit –w kategorii BIZNES.

 

Wszystkim odznaczonym i laureatom gratulujemy!

 

.

Opr. T.K. (foto.  I.S.)

 

 

 

 

 
                                                                                    <powrót zakladka