REKLAMA
<powrót zakladka

Lubonianie członkami Wielkopolskiego

Zespołu Ekspertów ds. polityki senioralnej

 

Od redakcji: miło nam poinformować, że członkami nowo powołanego zespołu są mieszkańcy Lubonia: p. Irena Skrzypczak i p. Zbigniew Jankowski

 

W środę, 7 marca 2018 r., o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, odbyło się inauguracyjne spotkanie Wielkopolskiego Zespołu Ekspertów ds. polityki senioralnej. W spotkaniu uczestniczyła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Do zespołu ekspertów zaproszeni zostali przedstawiciele każdego z powiatów województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który jest organizatorem Wielkopolskiego Zespołu Ekspertów ds. polityki senioralnej. Gremium ekspertów będzie realizowało działania z zakresu aktywizacji i podnoszenia jakości życia środowisk senioralnych oraz przeciwdziałało wykluczeniu osób starszych. Do głównych zadań zespołu należeć będzie m. in. analiza sytuacji wielkopolskich seniorów, definiowanie celów polityki senioralnej, rekomendowanie zadań dla realizowanej w regionie polityki senioralnej oraz określanie potrzeb środowiska seniorów tak istotnych w obecnych czasach. Jest to związane z okresem przygotowawczym do opracowania Wielkopolskiego Programu Na Rzecz Osób Starszych od roku 2020.

Info. UMWW /Anna Parzyńska – Paschke/

 

,,Starość -to nie problem , tylko nowe wezwania"

 

7 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu jako przedstawiciele powiatu poznańskiego, uczestniczyliśmy w spotkaniu reprezentantów seniorów z terenu Wielkopolski. W gronie ekspertów (Wojciech Zarzycki p.o. dyrektor ROPS w Poznaniu; prof. dr hab. Hanna Mamzer, UAM w Poznaniu; Aleksandra Kowalska, przewodnicząca Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; Radosław Dukat, ROPS) dyskutowano o niektórych aspektach polityki senioralnej, o budowaniu wizerunku osób starszych, o działaniach Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i założeniach pracy zespołu ekspertów ds. polityki senioralnej. Obecna na spotkaniu była również Pani Marzena Wodzińska - Członek Zarządu  Województwa Wielkopolskiego.

W każdej wypowiedzi płynęła troska i starania na rzecz osób starszych. Aby realizacja potrzeb seniorów, w różnych aspektach ich codziennego życia była najlepsza, potrzebna jest dobra wiedza o możliwościach i sposobach ich spełniania oraz wymiana doświadczeń w tym względzie. Zgromadzeni na spotkaniu reprezentanci seniorów z powiatów województwa wielkopolskiego są właśnie źródłem wiedzy o potrzebach w tym środowisku.

Upływający czas stawia przed wszystkimi wiele wyzwań, takich jak: realizacja planów przy dobrym zdrowiu i aktywności, poznawanie i rozwijanie talentów... W przypadku seniorów ważne jest zadanie pobudzania aktywności osób mniej czynnych, aby nam wszystkim chciało się chcieć.

Info. i foto. Irena Skrzypczak

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    <powrót zakladka