<powrót zakladka

Luboń stawia na integrację w ramach Metropolii Poznań

 

W poniedziałek, 8 listopada 2010 r., w gościnnych progach Hotelu Miralex odbyła się Pierwsza Lubońska Konferencja Naukowa poświęcona tematyce naszego miasta i jego przedsiębiorcom, w kontekście wyzwań Aglomeracji Poznańskiej. Z zaproszenia na konferencję skorzystali m. in. prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (na zdjęciu), Kierownik Centrum Badań Metropolitarnych UAM, dr Krzysztof Senger z Działu Programów Europejskich UAM, Bogumiła Frąckowiak z Europe Direct Poznań oraz przede wszystkim lubońscy przedsiębiorcy. W ostatniej chwili, mimo potwierdzonej wcześniej obecności, z powodu obowiązków w urzędzie, nie przybył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania dr Sławomir Hinc, który przekazał na ręce Burmistrza Miasta życzenia owocnych obrad. Bezpośrednim celem konferencji było kontynuowanie publicznej debaty na temat założeń Zielonej Księgi Aglomeracji Poznańskiej. Luboń w kadencji 2006-2010 efektywnie włączył się w powstawanie związku metropolitalnego oraz w naukowe i praktyczne opracowanie Zielonej Księgi. Na efekty tych działań nie trzeba będzie długo czekać, gdyż w najbliższym czasie realizując priorytet konsolidacji sieci transportu publicznego luboński „Translub” stanie się operatorem aglomeracyjnym. Ma to znaczenie również dla Lubonian, gdyż podróżowanie z jednym biletem na terenie Aglomeracji Poznań będzie przede wszystkim tańsze, po drugie zaś pozwoli na uniknięcie kupowania nawet kilkunastu biletów różnych operatorów, by móc skorzystać z ich usług. W ramach pierwszego panelu tematycznego swoje wystąpienia wygłosili: prof. T. Kaczmarek, mówiący o założeniach i efektach współpracy w ramach Aglomeracji Poznańskiej, oraz Burmistrz Dariusz Szmyt, który pokrótce scharakteryzował działania władz miasta w tym zakresie. Przerwa kawowa posłużyła do wymiany pierwszych doświadczeń oraz zadania pierwszych pytań. W drugiej części konferencji, moderowanej przez dra Sengera, lubońscy przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się jakie możliwości finansowego wsparcia ich działalności są jeszcze dostępne z funduszy europejskich w ostatniej kończącej się perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013. Wielu z zebranych wyrażało zainteresowanie funduszami pożyczkowymi, bądź gwarancyjnymi oraz inicjatywą JEREMIE oraz JESSICA. Burmistrz wyrażą nadzieję, że dzięki wsparciu Urzędu Miasta pierwsze projekty w ramach JESSICI zostaną złożone z naszego miasta. Na zakończenie konferencji zebranym została zaprezentowana koncepcja powołania Rady Gospodarczej Lubonia - jako organu opiniodawczo-konsultacyjnego powoływanego na wniosek przedsiębiorców przez Burmistrza Miasta. Z całą pewnością podkreślić należy fakt, że tego typu wydarzenia, debaty społeczne, spotkania informacyjne, coraz częściej wpisują się w luboński kalendarz. Wypada mieć nadzieję, że przedsiębiorcy podejmą wzywanie konsolidacji swoich działań i skorzystają z okazji, gdy Burmistrz zaprasza ich do współrządzenia tym miastem. (Opracował - Mikołaj Tomaszyk, Pracownia Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM, moderator Panelu 1 konferencji gospodarczej. Foto. I. Szczepaniak „Echo Lubonia”)

 

 

 

                                                                               <powrót