REKLAMA
<powrót zakladka

 

Luboń otrzymał ponad 13 mln zł dofinansowania

dla inwestycji niskoemisyjnych!

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 lipca 2017 r. podjął Uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-001/17 dla działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w tamach ZIT dla MOF Poznania”.

 Nasz projekt „Koncentracja tran sportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi” uzyskał 19,5 na 20 możliwych punktów i został przez Zarząd Województwa wybrany do dofinansowania. Zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu przed Obornikami, Poznaniem i Tarnowem Podgórnym.

Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 13.017.904, 15  zł. Wartość całej inwestycji to 17.282 181, 37 zł.

Dofinansowanie przeznaczymy na:

- zakup 5 niskoemisyjnych autobusów (trzy autobusy z napędem hybrydowym, dwa autobusy z napędem konwencjonalnym);

- budowę przydworcowego parkingu Park & Ride – na 82 miejsca postojowe (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych) + 4 miejsca postojowe typu Kiss & Ride, Bike & Ride z 24 miejscami postojowymi dla rowerów wraz ze ścieżką rowerową okalającą parking;

- budowę kanału deszczowego w ul. Dworcowej;

- budowę jezdni w  ulicy Wschodniej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową od ronda (al. Jana Pawła II/ul. Wschodnia) do ulicy Okrzei;

- budowę ekologicznej myjni autobusowej;

- uruchomienie trzech stacji roweru miejskiego na 15 stanowisk każda (po 10 rowerów)- dworzec PKP, Lubonianka, NCL;

-realizację działań informacyjno-promocyjnych propagujących wśród mieszkańców Lubonia ideę zrównoważonej mobilności miejskiej.

Czas realizacji inwestycji szacuje się na lata 2017-2019.

Przed nami ogromne wyzwanie! To najwyższe dofinansowanie w historii naszego miasta. Jest z czego być dumnym!

Info. i foto.  UML /Angelika Stefaniak/

 
                                                                                    <powrót zakladka