REKLAMA
<powrót zakladka

 

Ksiądz prałat Roman Kubicki nowym proboszczem parafii p.w. św. Jana Bosko i dziekanem dekanatu lubońskiego

 

Ostatniego dnia czerwca 2015 r. przeszedł na emeryturę dobrze znany wszystkim mieszkańcom Lubonia proboszcz parafii p.w. św. Jana Bosko w Luboniu, ks. dziekan Karol Biniaś ( na zdjęciu po lewej), kanonik honorowy poznańskiej Kapituły Kolegiackiej.

Ks. Karol Biniaś urodził się w 1948 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 24.05.1973 r. Parafię lubońską objął w 1997 r. Wkrótce po ustanowieniu przez Metropolitę Poznańskiego ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego granic nowych dekanatów (8 kwietnia 2004 r.), stanął na czele nowo powstałego dekanatu lubońskiego (z siedzibą w Luboniu). Miał dar oracji. Jako kapłan, stojący na czele miejscowego duchowieństwa, uczestniczył w najważniejszych dla naszego miasta uroczystościach, takich, jak choćby poświęcenie Pomnika Milenijnego, czy  msza żałobna na wzgórzu lubońskim, po śmierci Jana Pawła II. Takim Go zapamiętamy.

W dniu 1 lipca 2015 r. miejsce ks. dziekana Karola Biniasia zajął w parafii i dekanacie lubońskim ks. prałat Roman Kubicki ( na zdjęciu obok), kapelan wojewódzki wielkopolskich strażaków, oraz dotychczasowy dziekan dekanatu Poznań–Jeżyce. Ks. Roman  Kubicki święcenia kapłańskie przyjął – 24. 05. 1974 r. Do końca czerwca 2015 r. był proboszczem parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu.  

Opr.  M.R. (Foto. z arch. redakcji i KW PSP w Poznaniu)

.

 

 
                                                                                    <powrót zakladka