REKLAMA
<powrót zakladka

 

Krajowa Mapa Zagrożeń zacznie funkcjonować

w obrębie miasta Lubonia

 

Komisariat Policji w Luboniu informuje, że już niedługo m.in. w obrębie miasta Lubonia zacznie funkcjonować Krajowa Mapa Zagrożeń, która dostępna będzie dla obywateli przez Internet. Jest to najnowszy projekt policji, który systematycznie zostaje uruchamiany w poszczególnych częściach kraju. Na przedmiotowej mapie znajdą się informację m.in. o przestępstwach, naruszaniu porządku publicznego, czy innych występujących zagrożeniach, które najbardziej doskwierają ludziom. Każdy obywatel będzie miał możliwość aktualizacji tych informacji poprzez przekazanie problemu za pomocą strony internetowej. Policja, po zweryfikowaniu sygnałów, będzie nanosić je na mapy, co pozowli badać szczegółowo faktyczny poziom bezpieczeństwa w danym obszarze. Nie chodzi tu bowiem tylko o zdarzenia kryminalne, ale o wszelkie sytuacje, mogące wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa społecznego, np. że codziennie pod wiaduktem kolejowym, koło szkoły, zbiera się grupa młodzieły, która pije alkohol lub zakłóca porządek publiczny, albo że na danej ulicy urządzane są wyścigi samochodów, czy to chociażby to że gdzieś wyrzucane są nielegalnie śmieci. Ma to na celu zwrócenie uwagi także na mniejsze incydenty, często nie zgłaszane na policji. Dzięki tym informacją funkcjonariusze będą mogli skuteczniej odpowiadać na potrzeby mieszkańców oraz wykorzystywać ich spostrzeżenia.

  Mając na uwadze, iż poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, ważnym jest odpowiednich narzędzi w celu ich rzetelnej identyfikacji występujących zagrożeń oraz badanie ich skali. W związku z powyższym KP w Luboniu odsyła osoby zainteresowane na stronę dostępną pod linkiem: www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze

gdzie znaleźć można przedmiotową mapę zagrożeń i już niedługo zacząć nanosić na niej swoje uwagi i spostrzeżenia.

Należy tu jednak zaznaczyć, że narzędzie to nie służy do zgłaszania pilnych interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

 

Info. Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń KP w Luboniu

/st.  sierż. Krzysztof Niewiada/

 

 
                                                                                    <powrót zakladka