REKLAMA

<powrót zakladka

 

Konkurs ofert

na obsługę gastronomiczną Dni Lubonia

w dniach 10-11 czerwca 2017 r.

na stadionie przy ul. Rzecznej

 

Konkurs ofert - obsługa gastronomiczna imprezy plenerowej

Zapraszamy do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej Dni Lubonia organizowanej przez Urząd Miasta Luboń w terminie 10-11 czerwca na stadionie przy ul. Rzecznej w Luboniu.

 

Konkurs dotyczy dwóch rodzajów oferty:

Stoisko oferujące potrawy grillowe i alkohol, które zobowiązane jest zapewnić miejsca dla konsumentów w liczbie min. 500 osób – stoliki, ławki,  jednolite parasole (przewidziane jest wyłonienie jednego oferenta i podpisanie umowy na wyłączność).

Foodtrucki i stoiska oferujące małą gastronomię z wyłączeniem alkoholu (lody, gofry, pizza, hamburgery, tortille, frytki, popcorn itp.), rękodzieło, produkty regionalne, zabawki, balony itp.

Firmy zobowiązują się do wydzielenia miejsca punktów sprzedaży oraz zachowania czystości na obszarze konsumpcji. Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energię elektryczną, natomiast oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi / przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-elektrycznym.

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

ad 1.

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę gastronomiczną podczas Dni Lubonia.

duże stoisko gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in.: potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki itp.), napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe do 4.5% (w ilości wystarczającej do obsługi uczestników imprezy w powyższym terminie- minimum 3 rollbary),

wystarczającą ilość miejsc siedzących za stołami i część stołów z zadaszeniem (parasolami lub namiotem) – minimum na 500 osób,

obsługujący imprezę - gastronom będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.

Obsługujący imprezę zobowiązuje się do przekazani Organizatorowi 100 voucherów na wydawane przez siebie posiłki (każdy voucher o wartości 10 zł) 

 

ad 2.

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę foodtrucków i stoisk oferujących małą gastronomię z wyłączeniem alkoholu (lody, gofry, pizza, hamburgery, torille, frytki, popcorn itp.), rękodzieło, produkty regionalne, zabawki, balony itp.

Obsługujący będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.

Obsługujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wydzierżawienie gruntu Organizatorowi imprezy. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie na podstawie wielkości stoiska i asortymentu.

 

II. Zakres obowiązków oferentów.

Obsługujący imprezę zobowiązani są do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w ramach organizowanej imprezy.

Po stronie Obsługujących imprezę leży również obowiązek uzyskania zgody Stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i działalność gastronomiczną, oraz wszystkich innych zaświadczeń i pozwoleń.

Po stronie Obsługujących imprezę leży obowiązek uzyskania stosownych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Obsługujący imprezę zobowiązani są do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Organizatora zawartymi w regulaminie organizacyjnym imprezy.

Obsługujący imprezę zobowiązują się do obsługi punktów gastronomicznych podczas w/w imprezy w czasie jej trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru.

Obsługujący imprezę zobowiązują się do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych.

Obsługujący imprezę zobowiązani są do posiadania sprawnych instalacji                         i urządzeń elektrycznych.

 

III. Niezbędne elementy oferty.

 

1. Oferta nr 1 musi zawierać:

Skład menu. 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym ofertą.

Przedstawienie udokumentowanego doświadczenia (referencje) w przeprowadzaniu obsługi gastronomicznej imprez plenerowych (co najmniej 3 imprezy).

Wymiary i opis stoiska.

Oświadczenie oferenta, w którym zostanie zawarta wysokość proponowanej kwoty wpłaconej na rzecz Urzędu Miasta Luboń.

 

2. Oferta nr 2 musi zawierać:

         1.Skład menu;

         2. Wymiary i opis stoiska;

         3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  w zakresie objętym ofertą.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert.

 

1. Sposób składania ofert

- mailowo na adres: angelika.stefaniak@umlubon.pl

- osobiście lub pocztą na adres Urząd Miasta Luboń, pl. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń.

 

2. Termin

- oferta nr 1 do dnia 31 marca 2017 roku

- oferta nr 2 do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

 

V. Sposób wyboru oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w konkursie i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu. Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze – dotyczy oferty 1. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.


VI. Informacje dodatkowe.

W programie imprezy:

- 10 czerwca (sobota) Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza 2016 na bis- największe przeboje polskiej muzyki rozrywkowej w wykonaniu finalistów i gości Festiwalu,

gwiazda wieczoru MAREK PIEKARCZYK

- 11 czerwca (niedziela) – koncert zespołów Big Cyc i Future Folk (ze Stanisławem Karpielem-Bułecką)

- koncerty i animacje dla dzieci

- występy lokalnych zespołów

- weekend atrakcji na plaży miejskiej

-wesołe miasteczko 

VII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia

od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

VIII. Osoba do kontaktu:

 

Angelika Stefaniak, inspektor ds. promocji

tel. 61 813 00 11 w.12, 606-930-260

e-mail: angelika.stefaniak@umlubon.pl

 

 

                                                                                    <powrót zakladka