REKLAMA
<powrót zakladka

 

Komisje stałe w nowej kadencji Rady Miasta Luboń

(Nieco o samorządowych funkcjach radnych )

 

 

11 grudnia 2014 r., na drugiej sesji Rady Miasta Luboń nowej kadencji, w sposób ostateczny ukonstytuowały się Komisje Stałe Rady.Poniżej podaję składy komisji. W nawiasie znajduje się informacja o przynależności do danego ugrupowania wyborczego: LIO-Lubońska Inicjatywa Obywatelska, FOL-Forum Obywatelskie Luboń, FMNCL- Forum Mieszkańców Nowego Centrum  Lubonia, ML- Mieszkańcy Lubonia. Podane są również funkcje, które zostały rozdzielone. Warto zauważyć, że opozycji przypadły w udziale dwie z nich. Obie objęli radni z LIO. I tak –radny Adam Dworaczyk został wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów, zaś radna Magdalena Woźniak - Patej sekretarzem Komisji Organizacyjno - Prawnej. Pozostałe funkcje sprawują radni większościowej koalicji - członkowie Klubu Radnych Forum.

Składy osobowe Komisji Stałych Rady Miasta Luboń są następujące:

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Patryk Bartkowiak – przewodniczący (FOL)

2. Tomasz Kołodziej – z-ca przewodniczącego (FMNCL)

3. Łukasz Budzyński - sekretarz (FOL)

4. Katarzyna Ekwińska – członek (FOL)

5. Andrzej Okupniak – członek (ML)

 

KOMISJA SFERY SPOŁECZNEJ:

1. Dorota Franek – przewodnicząca (FOL)

2. Paweł Andrzejczak – z-ca przewodniczącego (FOL)

3. Michał Szwacki - sekretarz (FOL)

4. Łukasz Budzyński – członek (FOL)

5. Karolina Wilczyńska – Kąkol – członek (FOL)

6. Teresa Zygmanowska – członek (FOL)

 

KOMISJA KOMUNALNA:

1. Kazimierz Górecki – przewodniczący (FOL)

2. Tomasz Kołodziej – z-ca przewodniczącego (FMNCL)

3. Piotr Goryniak – sekretarz (FOL)

4. Paweł Krzyżostaniak – członek (FOL)

5. Hieronim Gawelski – członek (FOL)

6. Paweł Andrzejczak – członek (FOL)

7. Piotr Izydorski – członek (FMNCL)

8. Adam Dworaczyk – członek (LIO)

9. Jakub Bielawski - członek (LIO)

10. Andrzej Okupniak – członek (ML)

11. Marek Samulczyk – członek (ML)

 

 KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA:

1. Katarzyna Frąckowiak – przewodnicząca (FOL)

2. Piotr Goryniak – z-ca przewodniczącego (FOL)

3. Hieronim Gawelski – sekretarz (FOL)

4. Kazimierz Górecki – członek (FOL)

5. Paweł Wolniewicz – członek (FOL)

6. Dorota Franek – członek (FOL)

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

1  Katarzyna Ekwińska – przewodnicząca (FOL)

2. Adam Dworaczyk – z-ca przewodniczącego (LIO)

3. Karolina Wilczyńska-Kąkol – sekretarz (FOL)

4. Paweł Krzyżostaniak – członek (FOL)

5. Teresa Zygmanowska – członek (FOL)

 

 KOMISJA ORGANIZACYJNO-PRAWNA:

1  Paweł Wolniewicz – przewodniczący (FOL)

2. Michał Szwacki – z-ca przewodniczącego (FOL)

3. Magdalena Woźniak- Patej – sekretarz (LIO)

4. Katarzyna Frąckowiak – członek (FOL)

5. Teresa Zygmanowska – członek (FOL)

6. Piotr Izydorski – członek (FMNCL)

 

Info. Paweł Radosław Krzyżostaniak

I W-ce Przewodniczący Rady Miasta Luboń

(foto. I.S. z arch. redakcji)

 

 

 
                                                                                    <powrót zakladka