REKLAMA
<powrót zakladka

 

Komisariat Policji w Luboniu wreszcie

doczeka się nowej siedziby!

Problemy lokalowe lubońskiej policji są sprawą ogólnie znaną. Obecny budynek, w którym mieści się nasz komisariat, od dawna już nie spełnia żadnych norm powierzchniowych, odpowiednich dla liczby pracujących w nim funkcjonariuszy, o normach bhp już nie wspominając… Nie dziwi zatem fakt, że komisarz Robert Przyjemski, obejmując funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Luboniu, za punkt honoru postawił sobie zmianę tej niekorzystnej sytuacji. Od 2011 r. prowadził bardzo intensywne zabiegi, aby sprawa nabrała realnych kształtów. Dzięki tym działaniom w sprawę dotyczącą budowy nowego komisariatu policji w Luboniu, zaangażowało się kilka osób, które na gruncie samorządu miejskiego i powiatowego, popierały starania komendanta o pozyskanie  środków na dofinansowanie przyszłej inwestycji. Chodziło o to, by uzyskać wyraźną deklarację władz Lubonia i Starosty Poznańskiego o współfinansowaniu nowego policyjnego obiektu, co w znaczny sposób wzmocniło wniosek KWP Poznań o uzyskanie pozostałych środków  i wpisanie tej inwestycji w preliminarz Ministerstwa Spaw Wewnętrznych.

-Udało się - mówi z uśmiechem kom. Robert Przyjemski - będziemy mieli nowy komisariat! Władze powiatu poznańskiego zadeklarowały 1 mln zł a samorząd Lubonia 750 tysięcy złotych, resztę potrzebnych środków na budowę zapewni Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ze specjalnego funduszu na modernizację policji. W marcu 2014 r., podczas trójstronnego spotkania w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu ustalono, że budowa powinna ruszyć w połowie bieżącego roku. Zebranym przedstawicielom współinwestorów zaprezentowano gotowy już projekt techniczny i wizualizację przyszłego obiektu, do którego pod koniec 2015 r. przeniosą się (jeśli nic nie zakłóci harmonogramu) lubońscy policjanci. Zaprojektowany obiekt przewidziany jest na stan osobowy, jaki lubońska jednostka powinna osiągnąć w ciągu najbliższych 20 lat- czyli na 52 etaty. Budynek ma bardzo nowoczesną formę architektoniczną, dobrze osadzoną w istniejącej zabudowie lokalnej, tak, że stanowić będzie wyróżniający się element miejskiego krajobrazu. Planowana powierzchnia (ok. 1000 m2) rozłożona została na dwie kondygnacje - parter i piętro. Budynek nie będzie podpiwniczony, żeby uniknąć problemu podtopień, od lat niszczących mury dzisiejszego komisariatu. Na parterze (od strony ul. Krasickiego) znajdą się garaże na 4 pojazdy, będzie tam również m.in. specjalne pomieszczenie dla osób zatrzymanych, pomieszczenie dyżurnego, pokoje dzielnicowych a co najważniejsze - suche szatnie i szafki odzieżowe. Mieszkańcy Lubonia znajdą w nowym budynku obszerną, otwartą recepcję (40 m2), oraz specjalne pomieszczenie dla petentów. Obiekt będzie w odróżnienie od istniejącego, pozbawiony barier architektonicznych i w pełni dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdziemy między innymi pokoje funkcjonariuszy Ogniwa Kryminalnego, Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii oraz salę odpraw, za którą obecnie służy szatnia. Według projektu nowy luboński komisariat będzie się mieścił na tej samej co dotąd działce, przy ul. Powstańców Wlkp., na „zapleczu” istniejącego budynku. Z tego powodu, zanim rozpoczną się właściwe prace budowlane, trzeba będzie w pierwszej kolejności przygotować teren i usunąć istniejące, będące w ruinie obiekty gospodarcze. W maju ogłoszony ma zostać przetarg na wykonawcę budynku. Obiekt, w stanie surowym, powinien zostać oddany do końca 2014 r. W 2015 r. planuje się prace wykończeniowe i całkowite wyposażanie obiektu. Po latach siermiężnej egzystencji zawodowej to z całą pewnością będzie niezwykła odmiana dla lubońskich policjantów. Zanim to jednak nastąpi , lokalnych stróżów prawa czeka nie lada wyzwanie. Nasi policjanci będą musieli praktycznie pracować na placu budowy, nie zważając na utrudnienia z tym związane. Komendant Robert Przyjemski nie widzi powodu do obaw. Perspektywa radykalnej zmiany warunków pracy jest dla wszystkich w komisariacie bardzo motywująca!

Z kom. Robertem Przyjemskim rozmawiała I. Szczepaniak  

(Na zdjęciach: podkomisarz Robert Przyjemski i wizualizacja przyszłego lubońskiego komisariatu, foto. I.S.)

 

 
                                                                                    <powrót zakladka