REKLAMA
<powrót zakladka

 

Komisariat Policji w Luboniu informuje

o  bezpłatnym znakowaniu rowerów

Komisariat Policji w Luboniu, w związku z realizowanym programem prewencyjnym pn. "Poznański Rower - Bezpieczny Rower", pragnie przekazać Państwu wykaz terminów znakowań rowerów w tutejszym Komisariacie (Luboń, ul. Powstańców Wielkopolskich 42).

 

Zakończono znakowanie rowerów w 2019 r.

 

Znakowanie  zostanie wznowione wiosną 2020 roku,

o konkretnych terminach będziemy na bieżąco informować.


Pamiętajmy, że rowery powinny być wyposażone w jedno światło pozycyjne białe lub żółte, element odblaskowy, przynajmniej jeden działający hamulec oraz dzwonek.

Osoba, która chce przystąpić do programu powinna mieć ze sobą

dowód osobisty i ew. dowód zakupu roweru.

Konieczne jest też uczestnictwo osoby pełnoletniej

w przypadku znakowania rowerów dzieci.


Info. KP w Luboniu

 

Na czym polega program prewencyjny „Poznański rower – bezpieczny rower”?

• policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,

• na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,

• po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego,

• uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

 

Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:

• do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,

• dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

• jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,

• co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,

• co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,

• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Co zrobić w przypadku sprzedaży oznakowanego roweru?

W przypadku gdy nowy właściciel roweru wyraża chęć pozostania w programie, sprzedający informuje o fakcie sprzedaży roweru najbliższą jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z podaniem nr kontaktowego do nowego właściciela roweru (możliwe jest również przekazanie kopii umowy kupna - sprzedaży roweru). Wtedy rower zostanie przerejestrowany na nowego właściciela.

W sytuacji gdy nowy właściciel nie wyraża zgody na pozostanie w programie, dotychczasowy właściciel roweru jest zobowiązany pisemnie poinformować najbliższa jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu o tym fakcie jednocześnie przekazując kartę potwierdzająca udział w programie prewencyjnym. 

 

 

Apel w sprawie oszustw

 

POLICJA

Komenda Miejska Policji

w Poznaniu

 

Komunikat prewencyjny

„poznańska Policja Ostrzega”

 

Po raz kolejny apelujemy do osób starszych o nieprzekazywanie pieniędzy osobom, które podają się za funkcjonariuszy Policji oraz ostrzegamy, aby z obcymi, również przez telefon, być bardzo ostrożnym. W związku z licznymi, powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się miedzy innymi osoby starsze, samotnie mieszkające, apelujemy do Państwa o zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami pukającymi do drzwi naszych mieszkań lub telefonującymi do nas.

Pamiętajcie Państwo, oszuści są bezwzględni- umiejętnie manipulują rozmową, tak aby uzyskać jak najwięcej informacji, po czym doprowadzają do przypadków podejmowania z kont zgromadzonych tam oszczędności, nierzadko też do zaciągania kredytów. Seniorzy, którzy nie są świadomi sytuacji w jakiej się znajdują, słysząc przez telefon, że czeka ich samych lub osobę im bliską jakieś niebezpieczeństwo, lub że mogą stracić wszystkie oszczędności życia, np. ze względu na awarię zabezpieczeń bankowych, bezwzględnie i bez zastanowienia wyciągają pieniądze z banku i pozostawiają je w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez oszusta, z myślą, że trafia do bezpiecznego policyjnego depozytu. (Najczęściej są to: śmietniki, kontenery, ławki w parku czy też pojazdy samochodowe.) I tutaj kontakt się urywa….

Co należy zrobić, aby nie stać się ofiara oszusta:

Jeżeli zgłosi się do Państwa osoba, osobiście lub telefonicznie, która będzie chciała żebyście przekazali jej gotówkę bądź inne drogocenne przedmioty, możecie przypuszczać, że jest to próba oszustwa, ponieważ żadna służba, która zajmuje się ściganiem przestępczości nie może żądać od Państwa oddania wartościowych rzeczy.

Przypominamy, że nieumundurowany policjant na Wasza prośbę musi okazać legitymację służbową. Zawsze sprawdzajcie Państwo wiarygodność osób, kontaktujących się w sprawie przekazania gotówki, dzwońcie do krewnych i weryfikujcie te informacje. W sytuacji, gdy osoba, która się z wami skontaktuje staje się natarczywa, natychmiast należy zadzwonić na Policję lub zaalarmować otoczenie.

We wszystkich przypadkach, które wydaja nam się podejrzane, należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112 z telefonu komórkowego, przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów, np. wygląd nieznajomej osoby, nr rejestracyjny i markę samochodu, którym ewentualnie przyjechała, a w przypadku rozmowy telefonicznej- nr z wyświetlacza telefonu, datę i godzinę rozmowy.

Pozdrawiamy policjanci

 

 

Info. KMP w Poznaniu

 

 

 

                                                                                    <powrót zakladka