REKLAMA
<powrót zakladka

Kolejni „Zasłużeni dla Miasta Luboń”

otrzymali medale

 

Podczas tegorocznej Gali Konkursu „Siewca Roku 2017” (9.02.2018 r. w hali LOSiR) Burmistrz Miasta Luboń p. Małgorzata Machalska i Przewodnicząca Rady Miasta p. Teresa Zygmanowska wręczyły Medale „Zasłużony dla Miasta Luboń”, przyznane w lutym 2018 r. przez Radę Miasta Luboń czterem mieszkańcom Lubonia, szczególnie wyróżniającym się działalnością społeczną i bezinteresowną pomocą.

Miło nam poinformować naszych czytelników iż kolejnymi „Zasłużonymi dla Miasta Luboń” zostali:

 

Bronisław Łopiński ur. 2. 12. 1951 r.

 W 1976 r. założył własną firmę transportową. Od początku dorosłego życia udzielał się społecznie, szczególnie poprzez nieodpłatną pomoc w dowozie. W roku 1999 charytatywnie uczestniczył w ustawieniu Krzyża Milenijnego u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Puszkina. (Przywoził głazy i krzyż, przygotowywał teren terenu i pomagał w ustawieniu konstrukcji.) Pomagał w odnowieniu pomnika pomordowanych na cmentarzu w Żabikowie oraz czynnie uczestniczył w wyborze i transportowaniu głazu, ustawionego jako pamiątkowy kamień papieski na Wzgórzu Papieskim. Wsparł finansowo działania związane z uhonorowaniem zasług wieloletniego proboszcza parafii św. Jana Bosko ks. Teodora Nogali (tablicę pamiątkową umieszczoną w kościele św. Jana Bosko). Ufundował również portret zamordowanego w 1938 r. ks. Stanisława Streicha. W sierpniu 2017 r. ufundował pomnik nagrobny Kazimierzowi Grendzie, przedwojennemu kierownikowi szkoły w Luboniu (obecnie SP 3), szefowi Kwatery Głównej Szarych Szeregów w Powstaniu Warszawskim, więźniowi Urzędu Bezpieczeństwa, który spoczywa na poznańskim cmentarzu przy ul. Bluszczowej. Przed siedemnastu laty Bronisław Łopiński zaangażował się zawodowo w przedsiębiorstwo pogrzebowe, tworząc rodzinną firmę „Memento Mori”,, którą kieruje wraz z synem – Dariuszem. Świadcząc kompleksowe usługi pogrzebowe, kierując się swoją empatią, gwarantuje rodzinom pełen profesjonalizm, by mogły łatwiej przeżyć stratę bliskich. Ten aktywny lubonianin wspiera pomocą finansową i działania charytatywne lubońskich stowarzyszeń, takich jak: „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu” czy Lubońskie Bractwo Kurkowe (LBK).

Przed dwoma laty Bronisław Łopiński za społeczną działalność został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Klubu Żołnierzy Rezerwy przy Lidze Obrony Kraju (KŻR LOK) Krzyżem Porcelanowym za wybitne zasługi dla rozwoju tej Organizacji.

Bronisław Łopiński uważa, że działalność społeczno-charytatywna stanowi ważny rozdział w jego życiu, nie traktuje jej jako coś nadzwyczajnego, jest jego zdaniem oczywista.

 

Jan Błaszczak  ur. 19.09 1951 r.

Od 44 lat pracuje na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, jako nauczyciel akademicki. Odznaczony Honorową Odznaką Miasta Poznania. Wolontariusz, od wielu lat działający na rzecz środowiska lokalnego w różnych obszarach społecznych. Przewodniczący Komitetu Osiedlowego nr 8 w Luboniu. W latach 1998 – 2002 był radnym Rady Miasta Luboń oraz Społecznym Członkiem Zarządu ds. Ekologii. Pracował w Komisji Sfery Społecznej, Komisji Ekologicznej i Doraźnej Komisji ds. Autostrady. W latach 2008 - 2014 przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu. Od 10 lat ławnik Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział Spraw Rodzinnych i Nieletnich i wieloletni pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Ławniczej. Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Chemik” w Luboniu i przewodniczący Kolegium Prezesów ROD w Luboniu. Członek Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Za pracę na rzecz ogrodów odznaczony w 2014 r. srebrną odznaką PZD „Zasłużony Działkowiec”. Członek Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”, uhonorowany w 2010 r. srebrną odznaką „Zasłużony dla Stowarzyszenia Kulturalno –Oświatowego Forum

Lubońskie”. Wiceprezes Stowarzyszenia „Luboń dla Środowiska”. Za przygotowanie konkursu ekologicznego „Ty i środowisko” uhonorowany w 2000 roku dyplomem Zarządu Powiatu Poznańskiego oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu.

Jego pasją jest turystyka i krajoznawstwo. Od 1998 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Działa w Oddziale PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu, gdzie należy do kadry programowej. Od wielu lat współpracuje z dziećmi i młodzieżą lubońskich szkół organizując dla nich wycieczki, rajdy piesze, konkursy, prelekcje i szkolenia. Z żoną Marią, z którą dzieli zamiłowanie do turystyki i krajoznawstwa, przez 13 lat organizował m.in. konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o zasięgu powiatowym pn. „Osobliwości przyrodnicze w fotografii”. Jest członkiem Zarządu Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK i przewodniczącym Wielkopolskiej Komisji Ochrony Przyrody

działającej przy WKO PTTK. Współautor ogólnopolskich odznak PTTK: przyrodniczej dla dzieci „Tropiciel Przyrody” oraz odznaki „Śladami błogosławionego Edmunda Bojanowskiego”. Jan Błaszczak jest odznaczony m.in.: Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Złotą Odznaką ZG PTTK, Medalem Franciszka Jaśkowiaka za

zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Wielkopolsce, Honorową Odznaką Oddziału PTTK w Luboniu, Odznaką Zasłużony dla Oddziału PTTK w Luboniu, Honorową Odznaką „Turysta Przyrodnik” oraz wyróżniony licznymi dyplomami i medalami w różnych dziedzinach działalności. W 2008 roku został odznaczony przez Ministra Sportu i Transportu Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, a w 2011 r. przez Ministra Edukacji „Medalem Edukacji Narodowej”. Działa również na rzecz uaktywnienia i poprawy jakości życia seniorów. Współpracuje od chwili powstania z Lubońskim Uniwersytetem III Wieku. Jest członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia ULTW i wraz z żoną prowadzi w ramach Uniwersytetu Sekcję Turystyki Pieszej i Krajoznawczej, która od 7 lat organizuje i realizuje wycieczki dla słuchaczy. W 2011 wyróżniony przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu Statuetką wolontariuszy „Serce za Serce”. Swym działaniem przyczynia się do umacniania w naszym społeczeństwie postaw patriotycznych, przekazuje wiedzę o historii, zabytkach i przyrodzie naszego kraju oraz regionu. Dwukrotnie (w 2012 i 2013 r.) nominowany w konkursie „Siewca Roku”

 

Rafał Szczeszek ur. 25. 09. 1967 r.

Jest honorowym dawcą krwi z ponad 40 litrami oddanej krwi. Rozpoczął oddawanie krwi podczas służby wojskowej. W swojej skromności twierdził, że to nic niezwykłego. Będąc honorowym dawcą krwi włączył się też przed laty w organizację zbiórki krwi w parafii św. Maksymiliana. Od 2007 roku współorganizował tę akcję jako towarzyszącą miejscowym festynom oraz odpustom parafialnym. Tym sposobem przez ostatnie dziesięć lat przyczynił się do przekazania Stacji Krwiodawstwa około 160 litrów krwi, ratującej ludzkie życie, zwłaszcza dzieciom z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Podczas ostatniej zbiórki, zorganizowanej 14 sierpnia 2017 roku, udało się zebrać 14,850 l krwi, najwięcej spośród ubiegłorocznych zbiórek w Luboniu. Pan Rafał zaangażował się też w inną akcję ratującą życie. W 2010 roku zarejestrował się w Banku Dawców Szpiku jako potencjalny dawca. W 2012 roku, Bank Dawców Szpiku poinformował go, że jest biorca ze zgodnością parametrów 9/9. Oddając swój szpik uratował życie młodej dziewczynie. Angażuje się w działania Drużyny Szpiku. Bierze udział w szeregu akcjach propagując ideę dawstwa, której celem jest podarowanie nowego życia.

Oprócz zaangażowania w Centrum Krwiodawstwa i Drużynie Szpiku od kilku lat Rafał jest częstym gościem w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Szpitala Klinicznego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej. Znają go dzieci z tych oddziałów, bo jest tam wolontariuszem. Pan Rafał zaangażowany jest w życie swojej parafii. Od wielu lat zaangażowany w służbę liturgiczną kościoła, jako ministrant. Ponadto angażuje się w życie społeczności lubońskiej. Jest koordynatorem akcji „Święty Mikołaj”. Jako wolontariusz w szpitalu umożliwia uczniom Szkoły Podstawowej nr 4, by stały się „Świętymi Mikołajami” i przekazały upominki dla małych onkologicznych pacjentów z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Pan Rafał Szczeszek zwykły, ale w swych zachowaniach jakże niezwykły. Choć wyznaje, że taka pomoc wciąga i daje satysfakcję, ta także „wypala”. Skromny, niepozorny, działa bez rozgłosu, jego bezinteresowne zaangażowanie jest bardzo owocne i niezwykle wartościowe. Zapytany skąd taka potrzeba działań odpowiedział, że tak zwyczajnie, po ludzku, dobrze jest pomagać…

 

Stanisław Wojski pełnił od kilkunastu lat funkcję Prezesa, Wiceprezesa oraz członka Zarządu Lubońskiego Klubu Sportowego. Był jednym z najważniejszych architektów największego w ostatnich latach sukcesu lubońskiej piłki, jakim było zdobycie okręgowego Pucharu Polski oraz awansu do 1/16 rozgrywek ogólnopolskich. W meczu, który na długo pozostanie w pamięci lubońskich kibiców drużyna Lubońskiego Fogo uległa ekstraklasowej Wiśle Kraków. Pan Stanisław był związany z Lubońskim na dobre i na złe. Dzięki jego bezinteresownemu wsparciu Luboński KS mógł funkcjonować, mimo wielu zawirowań organizacyjnych. Wspierał szkolenie dzieci i młodzieży i dzięki jego znacznemu udziałowi systematycznie zwiększała się i obecnie zwiększa liczba trenujących z Lubońskim młodych adeptów futbolu Wspierał też UKS Dwójka Luboń – kupując sprzęt i sponsorując turniej i zawody. Był człowiekiem, który na zawsze pozostanie w pamięci lubońskiego środowiska sportowego...

 

W imieniu redakcji wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

Opracowanie na podstawie info. Biura Rady Miasta Luboń (M.R.) foto. I. S.

 
                                                                                    <powrót zakladka