REKLAMA
<powrót zakladka

 

Kąpieliska otwarte ważne informacje dla użytkowników

 

1 czerwca rozpoczął się sezon kąpieliskowy i trwać będzie do 30 września. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują dwa rodzaje obszarów wodnych przeznaczonych do kąpieli - kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Dokładny okres funkcjonowania w.w. obszarów wodnych określa jego Organizator. W przypadku miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli okres ten wynosi do 30 dni w roku kalendarzowym. W województwie wielkopolskim w sezonie 2022 r. funkcjonować będzie 96 kąpielisk.

Komunikaty o jakości wody umieszczane będą na bieżąco na stronach stacji wojewódzkiej oraz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Szczegółowe informacji o kąpieliskach zamieszczone są również na ogólnopolskim Serwisie Kąpieliskowym funkcjonującym w postaci aplikacji internetowej na stronie https://sk.gis.gov.pl/.

Przypominamy, iż ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych, nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach, co może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.

Dodatkowych informacji udziela: Wiesława Kostuj

Rzecznik Prasowy WSSE w Poznaniu

Tel. 782 342 508

rzecznik.prasowy@wssepoznan.pl

 

 
                                                                                    <powrót zakladka