REKLAMA
<powrót zakladka

Jubileuszowa Gala Wolontariatu Powiatu Poznańskiego (Irena Skrzypczak- w gronie

„Dziesięciu Niezwykłych Wolontariuszy”)

 

Podczas  jubileuszowej, 10. Gali Wolontariatu, zorganizowanej 18.06.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, starosta poznański, Jan Grabkowski wyróżnił 10 osób, których wieloletnia działalność społeczna na rzecz innych zasługuje na szczególne uhonorowanie. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: Solange Olszewska właściciela Solarisa Bus & Coach, Małgorzata Rutkowska, prezes fundacji Amicis, ksiądz Grzegorz Zbączyniak, kapelan sołtysów i strażaków powiatu poznańskiego, oraz Irena Skrzypczak, mieszkanka Lubonia, od lat angażująca się w pracę społeczną na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

W uzasadnieniu do przyznanego Irenie Skrzypczak wyróżnienia napisano: Irena Skrzypczak –  mieszkanka Lubonia, z wykształcenia pedagog. Od 1998 r. czynnie prowadzi działalność społeczną na rzecz powiatu poznańskiego. Jej społeczna postawa została doceniona przez mieszkańców, którzy przez trzy kolejne kadencje powierzali jej mandat w Radzie Powiatu w Poznaniu. Przez cztery kolejne kadencje zasiadała w Powiatowej Radzie Zatrudnienia oraz w Powiatowej Społecznej Radzie Osób Niepełnosprawnych. Od ponad 20 lat Irena Skrzypczak jest Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Puszczykowie, działa w lubońskim Klubie Honorowych Dawców Krwi „Lubonianka”, jest honorową członkinią w Klubie Osób Niewidomych i Słabowidzących „Promyk” w Luboniu. Od początku jest też członkinią Rady Programowej Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pani Irena Skrzypczak jest wzorem aktywnej postawy obywatelskiej, godnej szacunku i naśladowania. Jest także znakomitą ambasadorką powiatu poznańskiego.

Podczas tej samej uroczystości nagrodzono również 58 wolontariuszy, zgłoszonych przez organizacje i stowarzyszenia, działające na terenie powiatu poznańskiego. W tym gronie znaleźli się: MAGDALENA ADAMSKA (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” Luboń), NORBERT DESKA (Uczniowski Klub Sportowy Jedynka w Luboniu), BOGUSŁAWA GENERALCZYK (Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu), MAREK GIESE (Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku), ROBERT KORCZ (Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu, Luboń), PRZEMYSŁAW MAĆKOWIAK (Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia) MAREK RATAJSKI (Stowarzyszenie Towarzystwa Młodzieży Sportowej Stella Luboń). Gratulujemy!

(Info. i foto. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, opracowanie T. K.)

 

Pani Irena Skrzypczak podzieliła się z nami

swoją refleksją na temat 10. Gali Wolontariatu:

 ,,Prawdziwą miarą człowieka jest to, jak traktuje kogoś,

 kto nie może mu się w żaden sposób odwdzięczyć” (Ann Landers)

Bezinteresowna chęć niesienia pomocy innym jest szczególną postawą, zasługującą na uwagę i uznanie. W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu już po raz dziesiąty odbyła się Gala Wolontariatu. Powiat poznański ma wielu mieszkańców, którzy nie tylko są otwarci na potrzeby i problemy swoich współmieszkańców, ich trudności życiowe i zdrowotne, ale potrafią aktywnie włączyć się w pomoc dla nich. Blisko 60 aktywnie działających w naszym powiecie wolontariuszy, obok gratulacji i podziękowań, otrzymało statuetki od starosty poznańskiego, Jana Grabkowskiego i Marka Lisa, przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.  Po raz pierwszy statuetki wręczono również „Dziesięciu Niezwykłym”, osobom, których działalność niosła pomoc innym w minionych 10. latach.

Szczególnym momentem uroczystości były filmowe gratulacje od Jurka Owsiaka i dedykowany wolontariuszom koncert Haliny Bendyk z Marko Antonellim .Ta uroczystość była okazją do wzruszeń i refleksji, ponieważ na tej sali znalazły się nie tylko osoby, którym ,,chce się chcieć " , ale również członkowie Zarządu Powiatu i radni, którzy mają możliwość instytucjonalnej pomocy czynnym wolontariuszom.

/Foto.I. Skrzypczak /

 
                                                                                    <powrót zakladka