REKLAMA
<powrót zakladka

Jak to się robi u…sąsiadów

(Reprezentanci lubońskich seniorów na spotkaniu w Tarnowie Podgórnym)

 

Nigdy nie jest za późno:

- na miłość;

 - na naukę

- na marzenia...

 

Reprezentanci lubońskich seniorów na wyjazdowym spotkaniu w Tarnowie Podgórnym, mogli zapoznać się i porównać zadania i projekty realizowane w obu sąsiedzkich gminach na rzecz senioralnej grupy mieszkańców. Z ciekawością wysłuchaliśmy wypowiedzi przewodniczącego Rady Seniorów i prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym. W Pałacu w Jankowicach, w którym mieści się Centrum Inicjatyw Senioralnych, koordynowane są tam działania wszystkich osiedli i wsi. Wspólnymi siłami miejscowi działacze starają się zaspokajać potrzeby seniorów w różnych dziedzinach życia: aktywności, rozwoju osobowego i udziału w życiu kulturalnym.

Wraz z rosnącą ilością mieszkańców, w grupach wiekowych 50 + , 60 +,80+, narastają potrzeby w zakresie: społecznego uaktywniania, opieki, dostępu do rehabilitacji....To prowadzi do projektowania i realizacji działań międzypokoleniowych oraz wolontariatu. Na podstawie własnych doświadczeń rozwinęła się ciekawa dyskusja uczestników spotkania, nastąpiło porównywanie działań i projektów w obu gminach oraz możliwości współdziałania. Spotkanie zakończyło się przy kawce i pysznych ciasteczkach w pałacowej kawiarence. Dziękujemy organizatorom spotkania za wymianę doświadczeń pomiędzy Tarnowem Podgórnym i Luboniem.

Info. i foto. Irena Skrzypczak/Rada programowa ULTW/

 

 

 

 
                                                                                    <powrót zakladka