REKLAMA
<powrót zakladka

 

Inne oblicze lubońskiej firmy

 „Memento Mori”

 

Właściciele lubońskiej firmy „Memento Mori”, świadczącej profesjonalne usługi pogrzebowe, od dawna znani są jako hojni fundatorzy trwałych świadectw lokalnej kultury i pamięci narodowej. Na swoim koncie mają m.in. udział w inicjatywie wystawienia „Krzyża Milenijnego” przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Luboniu i Kamienia Papieskiego w Parku Papieskim w Luboniu, są fundatorami pomnika nagrobnego ks. S. Patryjasa w Luboniu, tablicy nagrobnej ks. Z. Sowińskiego w Poznaniu,   krzyża cmentarnego na cmentarzu parafialnym w Wirach i figury Jana Pawła II przy kościele w Wirach. Tego rodzaju inicjatywa dobrze wpisuje się w nazwę lubońskiej firmy, bo przecież słowo „memento” znaczy po łacinie „pamiętaj”…

W sierpniu firma „Memento Mori” z Lubonia, która od niedawna jest również administratorem cmentarza parafialnego w Konarzewie, zajęła się odnowieniem pomnika nagrobnego zasłużonego proboszcza parafii konarzewskiej -ks. Jana Dąbrowy Laskowskiego. Warto przypomnieć postać tego kapłana. Jan Dąbrowa Laskowski (1872-1939) – jako wikariusz parafii wrzesińskiej był w 1901 r. duchowym przywódcą strajku szkolnego polskich dzieci. Po zakończeniu strajku został proboszczem w Konarzewie. W 1912 roku opracował Ustawy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w pełni zaakceptowane przez władze kościelne. Ustawy wprowadzały zupełnie nową formę działalności, szczególnie przydatną dla celów patriotyczno-wychowawczych, a jednocześnie atrakcyjną dla młodzieży, czyli kulturę fizyczną i sport (z uwzględnieniem aspektów paramilitarnych). Sam Związek Towarzystw Młodzieży powstał w 1914. Ks. Jan Dąbrowa Laskowski zmarł na atak serca, w trakcie aresztowania przez hitlerowców we wrześniu 1939 r. Inicjatywę odnowienia pomnika zasłużonego kapłana, z okazji 75 rocznicy jego śmierci, wysunął obecnego proboszcz parafii konarzewskiej ks. Krzysztofa Różański. Prace kamieniarskie wykonała lubońska firma kamieniarska p. Korcza z ul. Brzozowej a przygotowaniem miejsca i otoczenia (tj. np. rozbiórką poprzedniego nagrobka) zajął się administratora cmentarza czyli firma „Memento Mori”. 1 września 2014 r. pięknie odnowiony pomnik poświęcił uroczyście ks. arcybiskup Stanisław Gądecki.

Opr. M. R. (foto. I.S.)

 

Pomnik ks. Laskowskiego- stan do sierpnia 2014 r.

Nowy pomnik ks. Laskowskiego

Uroczyste poświęcenie w dniu 1 września 2014 r.

                                                                                    <powrót zakladka