REKLAMA
<powrót zakladka

 

ICE

(In Case of Emergency)

W nagłym wypadku  pozwól sobie pomóc!

 

ICE to skrót od: "In Case of Emergency" – w tł. "w nagłym wypadku". Ideą ICE jest zachęcenie wszystkich użytkowników telefonów komórkowych do umieszczenia w swoich aparatach telefonicznych, pod hasłem ICE, numeru telefonu osoby bliskiej, do której chcielibyśmy, aby służby ratownicze zadzwoniły w sytuacji zaistnienia nagłego wypadku z naszym udziałem Bardzo często zdarza się, iż w związku z zaistniałym wypadkiem lub innym niebezpiecznym zdarzeniem osoby poszkodowane nie są w stanie same skontaktować się z najbliższą rodziną np. są nieprzytomne. Nie są również w stanie same przekazać jakichkolwiek informacji. Bardzo często zdarza się również, iż właśnie podczas tego typu zdarzeń niezbędny jest szybki i niezwłoczny kontakt z kimś bliskim osoby poszkodowanej. W takich sytuacjach mogli by to wykonać ratownicy, będący na miejscu zdarzenia, gdyby tylko wiedzieli, z kim mają się skontaktować. Wprowadzenie pod hasłem ICE numeru telefonu do bliskiej nam osoby wskazywało by bardzo precyzyjnie, w obszernej liście kontaktów naszych aparatów telefonicznych, na osobę, z którą (zgodnie z naszą wolą) mogą skontaktować się służby ratownicze. Jednak to my sami, w znaczny sposób, możemy ułatwić pracę przybyłym na miejsce zdarzenia ratownikom. Ideą ICE jest ułatwienie dotarcia do rodziny (znajomych, bliskich) poszkodowanej osoby. Sytuacje konieczności i potrzeby skorzystania przez ratowników z szybkiego kontaktu z kimś bliskim osoby poszkodowanej mogą być bardzo różne. Może to być potrzeba uzyskania informacji na temat jej stanu zdrowia, w przypadku gdy zaistnieje konieczność udzielenia tej osobie szybkiej pomocy medycznej. Może to być również sytuacja, gdy zaistniała potrzeba zabezpieczenia i tymczasowego zaopiekowania naszym domem lub mieszkaniem, w którym miał miejsce pożar, w wyniku którego zostaliśmy poszkodowani i przewiezieni do szpitala. Może to być również np. potrzeba zaopiekowania się naszym małym dzieckiem, w sytuacji gdy do zdarzenia doszło w czasie, kiedy byliśmy np. w sklepie na zakupach i zostaliśmy w jakimś zdarzeniu poszkodowani (jesteśmy nieprzytomni) a naszemu dziecku nic się nie stało i potrzebuje szybkiej opieki osoby bliskiej. Takie sytuacje mogą być bardzo różne. Światowe statystyki wykazują, iż niejednokrotnie pozyskane przez służby ratownicze, w ten właśnie sposób informacje od najbliższej rodziny, znajomych, bliskich osoby poszkodowanej miały bardzo istotne znaczenie. Również z psychologicznego punktu widzenia, wskazując w ten właśnie sposób numer telefonu, świadomie i jednoznacznie wskazujemy osobę, którą chcemy aby jako pierwszą poinformowały służby ratownicze o zaistniałym zdarzeniu - może nie zawsze chcielibyśmy, z różnych względów, aby byli to nasi najbliżsi np. żona czy córka (nie chcemy np. narażać ich na stres). Może wolelibyśmy aby był to ktoś inny np. brat lub siostra - ktoś kogo dobrze znamy, mamy pełne zaufanie i wiemy, że pomimo otrzymania informacji o tym, iż zostaliśmy poszkodowani, zachowa zimną krew, nie ulegnie panice i będzie mógł udzielić niezbędnych informacji i powziąć wynikające obowiązki i zadania. Ponadto wskazując w ten właśnie sposób konkretna osobę, dajemy jak gdyby świadome przyzwolenie służbom ratowniczym na kontakt z tą właśnie osobą (a nie inną z szeregu kontaktów w naszym aparacie telefonicznym) i poinformowanie jej o niejednokrotnie bardzo tragicznych wydarzeniach z naszym udziałem. Skrót ICE jest znany przez ratowników prawie na całym świecie.

Warto pamiętać, że jedyne co trzeba zrobić, to zapisać w swojej liście kontaktów skrót ICE, przy numerze osoby, która może udzielić służbom ratowniczym informacji na nasz temat.  

Jak to zrobić?

W funkcji "Kontakty" naszego telefonu, w polu "Nazwa" lub "Opis" wpisujemy skrót ICE i osobę którą chcemy, aby jako pierwszą poinformowały służby ratownicze o zaistniałym zdarzeniu. Potem wpisujemy numer telefonu kontaktowego do tej osoby np.

ICE siostra 599348713

Jeśli osób takich jest kilka można wpisać w sposób uporządkowany (ICE 1, ICE 2 ...) kilka takich kontaktów np.:

ICE 1 siostra 599348713

ICE 2 marek 599348714

Uważamy, że akcję związaną z numerem ICE, której mottem przewodnim jest hasło "Pozwól Sobie Pomóc", należy promować w jak najszerszym zakresie, tak aby możliwie szybko dotarła do jak największej rzeszy ludzi. Apelujemy więc do Państwa o wprowadzenie w telefonie komórkowym pod hasłem ICE numeru telefonu bliskiej osoby i prosimy o przekazywanie idei tej akcji Waszym rodzinom i znajomym. Jest to bardzo łatwe w realizacji, nic nie kosztuje, a może okazać się bezcenne.

Info. OSP Luboń /Norbert Kaźmierczak/

 
                                                                                    <powrót zakladka