REKLAMA
<powrót zakladka

 

Forum Mieszkańców Nowego Centrum Lubonia poparło kandydaturę Małgorzaty Machalskiej na stanowisko Burmistrza Miasta Luboń

 

W środę 8 września 2014 r. o godzinie 17.30, przy ulicy Wschodniej 25, w kawiarni Ogród Różany Cafe odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele Forum Mieszkańców Nowego Centrum Lubonia zaprezentowali swoich kandydatów do Rady Miasta Lubonia, z okręgów nr 5 (Tomasz Kołodziej) oraz okręgu nr 6 (Piotr Izydorski), a także zaprezentowali mieszkańcom Panią Małgorzatę Machalską, którą popierają jako kandydata na Urząd Burmistrza Miasta Luboń w kadencji 2014-2018.

Dlaczego postanowiliśmy poprzeć Panią Małgorzatę Machalską?

Uważamy, że jest to jedyna kandydatka, która w ramach przyszłej współpracy zapewni rozwój Nowego Centrum Lubonia. Pani Machalska wyraźnie opowiada się za ustanowieniem nowej hierarchizacji dróg, w której budowa ulicy Wschodniej będzie jednym z trzech pierwszych projektów do realizacji w pierwszej kolejności. Próba ustanowienia takiej kolejności została przez Panią Machalską w Radzie Miasta już podjęta, co jednak spotkało się z oporem niektórych radnych.

Co jest priorytetem kandydatów Forum Mieszkańców Nowego Centrum Lubonia?

Zanim postanowiliśmy zarejestrować Komitet Wyborczy Wyborców rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy wyraźnie wskazywali na brak odpowiedniej reprezentacji w Radzie Miasta Lubonia. Naszą działalność rozpoczęliśmy od zbierania podpisów pod wnioskiem o utworzenie Rady Osiedla w NCL. Pomysł ten spotkał się z dużym entuzjazmem mieszkańców, którzy wyrażali poparcie swoimi podpisami. Projekt, wraz listą poparcia, złożyliśmy w UML. Chcemy doprowadzić go do końca. To nasz priorytet. Silna Rada Osiedla z dobrym budżetem jest w stanie zrealizować wiele inwestycji, których oczekują mieszkańcy. Zaznaczamy jednocześnie, że nasza wizja jednostek pomocniczych przewiduje szeroki wachlarz współpracy z innymi radami w ramach podejmowanych działań. Równie ważne jest dla nas dopilnowanie, aby gotowy projekt dot. budowy ulicy Wschodniej nie pozostał jedynie na papierze. Wychodzimy z założenia, że opracowane projekty powinny doczekać się realizacji w pierwszej kolejności. Z ulic w NCL korzysta dziennie klika tysięcy osób z całego Lubonia, dlatego należy traktować tą inwestycję jako kluczową dla poprawy infrastruktury w mieście.

Czy nie boimy się, że będąc niewielką siłą niewiele osiągniemy?

Nie mamy wątpliwości, że nawet dwuosobowa reprezentacja ma sens i doprowadzi do zmian. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że tylko sojusz i współpraca pozwoli przeforsować w Radzie Miasta projekty korzystne dla mieszkańców NCL. Stąd nasze porozumienie z Panią Machalską. Poza tym cały czas aktywizujemy lokalną społeczność i wkrótce formalna grupa w tej części miasta będzie się powiększać.

Treść podpisanego porozumienia:

Preambuła:

Mając na względzie zrównoważony rozwój Lubonia, opierający się na założeniach odpowiedzialności społecznej. Solidaryzując się z oczekiwaniami mieszkańców i czerpiąc z ich doświadczenia i mądrości. Mając na względzie fakt, iż przyszłość naszego miasta jest uzależniona od ponadpolitycznej aktywności wielu osób i środowisk w skali lokalnej i regionalnej. Doceniając równe prawa Nowego Centrum Lubonia, Lasku, Lubonianki, Starego Lubonia i Żabikowa do wspólnego kreowania przyszłości Lubonia. Postrzegając przyszłość Lubonia jako miasta dla dzieci, młodzieży, osób aktywnych zawodowo i seniorów. Szanując podstawy solidarności międzypokoleniowej my niżej podpisani:

Rekomendujemy mieszkańcom Nowego Centrum Lubonia Małgorzatę Machalską jako kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Luboń w wyborach samorządowych w 2014 roku,

a Pani Małgorzata Machalska rekomenduje mieszkańcom Nowego Centrum Lubonia głosowanie na kandydatów KWW Forum Mieszkańców Nowego Centrum Lubonia- Piotra Izydorskiego oraz Tomasza Kołodzieja, gdyż:

1. Wspólnie z Panią Małgorzatą Machalską uznajemy, że w kwestiach inwestycji drogowych w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju należy opracować nową hierarchizację budowy ulic w mieście. Z zasadą, że budowa ulic już zaprojektowanych w Nowym Centrum Lubonia będzie jedną z trzech pierwszych inwestycji przyszłej kadencji władz miasta. Uważamy Panią Małgorzatę Machalską za najbardziej kompetentnego i wiarygodnego dla mieszkańców NCL-u kandydata na burmistrza.

2. Wspólnie z Panią Małgorzatą Machalską uznajemy, że jednym z kluczowych działań w nowej kadencji władz kadencji Burmistrza i Rady Miasta Luboń 2014-2018 jest opracowanie i wdrożenie w Luboniu rad osiedli. Tak, aby to mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ, na co są wydawane miejskie pieniądze.

3. Wspólnie z Panią Małgorzatą Machalską widzimy konieczność zapewnienia terenów rekreacji we wszystkich częściach miasta a dokończenie urządzania parku Wiśniowy Sad uznajemy za nasze priorytetowe działanie."

Info. i foto. Forum Mieszkańców Nowego Centrum Lubonia

 

 
                                                                                    <powrót zakladka