<powrót zakladka

Dzielna gromada

 (Zakończenie kolejnego roku

dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku)

    

 ,,Nie ma lepszej chwili, by być szczęśliwym jak teraźniejszość "

 

Wiele nieukrywanej dumy i radosnych chwil było na zakończeniu kolejnego roku dla słuchaczy Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku. Nigdy dość nowych wiadomości, doświadczeń, spotkań, turystycznych wypadów, poznawania bliższej i dalszej okolicy. Dowodem było wspaniałe spotkanie, na zakończenie „roku akademickiego”, zorganizowane w bardzo ciekawym, bliskim nam miejscu, w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Gospodarze, państwo Krystyna i Marek Fiedlerowie sprawili, że to był nie tylko dzień dzisiejszy, ale prawdziwa wyprawa w przeszłość i poczucie egzotycznej podróży. W tej niezwykłej aurze słuchacze ULTW, kończącym swój kolejny rok „akademicki” odbierali dyplomy, gratulacje i podziękowania za postawę ciekawości świata i rozwijania osobowości z rąk pani Burmistrz Małgorzaty Machalskiej i przedstawicieli Rady Programowej ULTW. Obdarowani dyplomami i powiatowym informatorem słuchacze gorąco oklaskiwali swoje dzielne koleżanki, artystki z kabaretu ,,Humoreska", które zaprezentowały scenki pantomimiczne - ,,Wiosna " i ,, Milicjanci".(Chyba rośnie w Luboniu konkurencja dla teatrów  ,,Malta na bis"?)

To było bardzo sympatyczne podsumowanie kolejnego owocnego roku.

Gratulujemy wszystkim słuchaczom i życzymy wspaniałych, aktywnych wakacji.

Info. i foto. I. Skrzypczak /Rada Programowa ULTW/

 

                                                                                      <powrót