REKLAMA
<powrót zakladka

 

Dr Anna Ziółkowska zostanie powołana na stanowisko dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

na kolejne 5 lat

 

W myśl art. 8 ust. 4, ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230), dyrektorzy samorządowych nieartystycznych instytucji kultury, którzy zostali powołani na stanowiska przed dniem 1 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony, pozostają na zajmowanych stanowiskach nie dłużej niż 3 lata od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 1 stycznia 2015 r. W tym czasie organizatorzy mogą powołać te same osoby na stanowiska dyrektorów na czas określony od trzech do siedmiu lat, bez przeprowadzania konkursu.

Korzystając z dyspozycji powyższego artykułu Zarząd Województwa Wielkopolskiego – na wniosek Marszałka Marka Woźniaka - po dokonaniu oceny dotychczasowej pracy dyrektorów wszystkich muzeów podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, wyraził zamiar powołania na te same stanowiska, na czas określony 5 lat, tj. od 2 stycznia 2015 r. do 2 stycznia 2020 r., wyróżniających się dyrektorów 3 muzeów:

- Pana Andrzeja Wyrwę, Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,

- Panią Annę Ziółkowską, Dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie (na zdjęciu powyżej),

- Pana Jana Maćkowiaka, Dyrektora oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Powołanie tych osób będzie jednak możliwe po uzyskaniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wymaganych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej opinii stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na zakres działania tych instytucji oraz działających w nich związków zawodowych.

2 października br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwały dotyczące wystąpień do tych podmiotów.

W muzeach okręgowych – w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, a także w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespole Pałacowo-Parkowym, Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił przeprowadzić jednolite postępowanie, które wyłoni kandydatów na stanowiska dyrektorów tych instytucji w drodze konkursów. Tryb ten zostanie zastosowany również w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w którym stanowisko dyrektora pozostaje nieobsadzone. Do obecnych dyrektorów Marszałek Województwa skierował listy zachęcające do wzięcia udziału w postępowaniach konkursowych.

Info. UMWW /Anna Parzyńska- Paschke Biuro Prasowe/

(Foto. arch. redakcji.)

 
                                                                                    <powrót zakladka