REKLAMA
<powrót zakladka

 

Dotrzymane obietnice

Luvena informuje o swoich kolejnych działaniach

 

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami przedsiębiorstwa, prace w LUVENIE nad ograniczaniem uciążliwości zapachowej trwają.

Wydobywające się w toku produkcji nawozów substancje odorowe są nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego, jednak na zapach jaki towarzyszy produkcji skarży się część mieszkańców. Likwidacja niechcianego zapachu jest niezmiernie trudnym problemem, ponieważ „wrażenie węchowe” zależy od kompozycji zapachów i wrażliwości węchowej poszczególnych osób. Ocena zapachu jest sprawą bardzo indywidualną. Pomiary zapachu wskazują, że dla części osób zapach jest niemal niewyczuwalny, a dla innych może być naprawdę nieprzyjemny.

Przypominamy, że w lipcu ubiegłego roku LUVENA podwoiła liczbę urządzeń oczyszczających powietrze. Po tej modernizacji całego układu oczyszczania gazów poprodukcyjnych nadal trwały badania i weryfikacja kolejnych metod walki z odorami.

Nieustanne poszukiwania w obszarze likwidacji uciążliwości zapachowej: liczne szkolenia, konferencje naukowe, spotkania w ośrodkach badawczych i laboratoriach doprowadziły do podjęcia kolejnych prób technologicznych.

W dniach 22 do 26 kwietnia 2013 roku przeprowadzono testy na pilotażowej instalacji do oczyszczania powietrza ze związków złowonnych. Technologia ta została zaproponowana przez firmę BETE z Belgii, która zajmuje się ograniczaniem uciążliwości odorowych.

Wykonane badania polegały na utlenianiu zanieczyszczonych gazów. Jest to całkowicie bezpieczna, nieszkodliwa dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt metoda oczyszczania powietrza ze złowonnych lotnych związków organicznych, odpowiedzialnych za specyficzny zapach.

Podczas doświadczeń pobierano próbki powietrza przed i po zastosowaniu instalacji pilotażowej. Zebrane próbki wysłano do Belgii do firmy BETE w celu oceny ilości i jakości substancji organicznych oraz efektywności ich usuwania w gazach poprodukcyjnych. Ponadto próbki przesłano do Czech do firmy ODOUR SRO gdzie przeanalizowano skuteczność redukcji zapachu. Uzyskane wyniki świadczą o dużej wydajności tego rozwiązania. Zmniejszenie związków siarkoorganicznych, najbardziej wyczuwalnych przez organizm ludzki, wyniosło około 99%. Badania wykonane w laboratorium czeskim wykazały, że wyczuwalność zapachu jest o 80 % niższa. W związku z powyższym zaplanowano modyfikację obecnie posiadanego układu oczyszczania gazów do utleniania związków organicznych. Nowa, zmodernizowana instalacja ma powstać pod koniec lipca 2013 roku.

Mamy nadzieję, że kolejna inwestycja spełni oczekiwania mieszkańców Lubonia i okolic. Info. Luvena –Aleksandra Lepke

 

 

 

 
                                                                                    <powrót zakladka