REKLAMA
<powrót zakladka

Dom Włodarza w Luboniu zostanie odnowiony

za unijne pieniądze z WRPO 2014+

 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał dziś z Małgorzatą Machalską, Burmistrzem Lubonia umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) przebudowy i rozbudowy Domu Włodarza.

 – Konkurs na dofinansowanie inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jest obiektem naszej szczególnej troski. Mam nadzieję, że dzięki środkom unijnym, które zabezpieczyliśmy na to przedsięwzięcie, uda się tu stworzyć ważną dla mieszkańców miasta przestrzeń kulturalną i społeczną – powiedział Marszałek.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał 1,6 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+ na projekt o wartości 2,5 mln zł pn. „Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury”. Inwestycja obejmuje adaptację budynku na cele działalności kulturalnej oraz aktywności społecznej, a także związane z tym koszty zakupu sprzętu i wyposażenia pomieszczeń.

Burmistrz Małgorzata Machalska przypomniała, że Dom Włodarza to obiekt o wartości historycznej. To budynek dawnego folwarku żabikowskiego, którego ideą było propagowanie rozwoju rolnictwa. Co ciekawe, to tutaj także swoje początki ma historia poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

Na zdjęciu: Marszałek Marek Woźniak z Burmistrz Małgorzatą Machalską

Info. i foto. Anna Parzyńska – Paschke

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 
                                                                                    <powrót zakladka