REKLAMA
<powrót zakladka

 

Dodatkowe miejsca w przedszkolach

dla lubońskich dzieci

(Komunikat Urzędu Miasta)

 

Komunikatdla rodziców dzieci

 biorących udział w rekrutacji,

a nieprzyjętych do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018

 

W dniu 14 lipca 2017 r. rozstrzygnięty został Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Luboniu na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIII/237/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Luboniu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 4224). W postępowaniu konkursowym wybrano  cztery  przedszkola  niepubliczne  zabezpieczające dodatkowe miejsca dla dzieci, które nie zostały przyjęte w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli.

Wybrano:

- Przedszkole Niepubliczne „U 7 Krasnoludków”

(ul. Buczka 2 1 D, Luboń),

- Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejski Ogród”

 (ul. Kopernika 10a/3, Luboń),

- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Zakątek” 

(ul. 11 Listopada 158, Luboń),

- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” (ul. Konopnickiej 14, Luboń).

 

Rodzice dzieci biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym, zamieszkałych na terenie Miasta Luboń, ale z braku miejsc nie przyjętych proszeni są o składanie oświadczeń woli zapisania dziecka do wybranego przez siebie przedszkola.

Wypełnione oświadczenia należy składać w wybranym przez siebie przedszkolu w terminie od 24 lipca do 11sierpnia 2017 roku.

 

Info. UML / Angelika Stefaniak/

 

Wzór oświadczenia poniżej:

 

 

 

                                                                 Luboń, dnia ........,

 

 

..............................................................

(imię i nazwisko)

 

..............................................................

(adres)

 

.......................................

(nr telefonu)

 

 

                           Przedszkole Niepubliczne

 

                    ..............................................

 

   

 

 

         Oświadczam, że moje dziecko ...(imię i nazwisko dziecka)...

brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola na terenie miasta Luboń i nie zostało przyjęte z powodu braku miejsc. Wyrażam wolę zapisania dziecka do Przedszkola ................................................................................

                   (wpisać nazwę wybranego przedszkola)

 

 

 

 

 

                                                                  .......................

                                                                           (podpis rodzica)

 

 
                                                                                    <powrót zakladka