REKLAMA
<powrót zakladka

 

Doceniono profesjonalizm i doświadczenie,

Chełmno nad Nerem pod zarządem

Muzeum Martyrologicznego  w Żabikowie

Od 1 lipca 2013 r., uchwałą Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie przejęło pod zarząd teren byłego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, włączając istniejące tam muzeum w swoje struktury, jako oddział. Odległość 150 km, dzieląca obie placówki, stwarza niewątpliwie znaczne utrudnienie logistyczne w rozpoczętej już reorganizacji przejętej jednostki, ale pani dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie –dr Anna Ziółkowska ( na zdjęciu)- nie obawia się większych problemów, chociaż zdaje sobie sprawę z wyzwania, spoczywającego na jej barkach. Oto, co p. Dyrektor powiedziała nam na temat prestiżowego rozszerzenia kompetencji i planów na najbliższą przyszłość.

-To dla nas, jako instytucji i dla mnie osobiście-jako dyrektora- ogromne wyróżnienie. Należy pamiętać, że hitlerowski obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem ma konotacje globalne. Już teraz otrzymujemy na ten temat zapytania z Australii, USA, Kanady, Nowej Zelandii, nie mówiąc o Europie. Był to pierwszy prawdziwy obóz zagłady, przeznaczony głównie dla celów eksterminacji ludności żydowskiej. W tamtym miejscu doświadczano różnych zbrodniczych metod, które później stosowano w innych niemieckich obozach śmierci. Właśnie z tego powodu Chełmno nad Nerem, a właściwiej- niemiecki obóz w Kulmhof -znany jest powszechnie w światowej literaturze naukowej, dotyczącej historii II wojny światowej. W Chełmnie nad Nerem zginęli w 1939 r. polscy oficerowie, później zamordowano tutaj około 200 tys. Żydów (z Kraju Warty, z Austrii, Niemiec, Czech, Luksemburga), obok ludności żydowskiej w tym obozie ginęli Cyganie (z Łodzi), dzieci czeskie z Lidic…. Teraz mamy tam wiele do zrobienia! Zamierzamy najpierw uporządkować teren a następnie zreorganizować całą działalność placówki. W planach mamy budowę pawilonu biurowo-ekspozycyjnego, z salą audio-wizualną. Chcemy, tak jak w Żabikowie, prowadzić intensywną działalność edukacyjną, wystawienniczą i wydawniczą. Wszystko to jest dla nas zadaniami priorytetowymi, co nie oznacza, że ograniczymy naszą aktywność w macierzystej placówce! W Żabikowie, w najbliższym czasie (20 września 2013 r.), otwarta zostanie nowa wystawa, poświęcona „sprawie mosińskiej”. Rzecz traktuje o aresztowaniu i tragicznych losach mieszkańców Mosiny, o ludziach, którzy zostali aresztowani we wrześniu 1943 r. i wywiezieni najpierw do obozu w Żabikowie, a później do innych obozów. Właśnie w tym roku przypada 70. rocznica tamtych wydarzeń, dlatego od kilku miesięcy prowadziliśmy na terenie Mosiny projekt edukacyjny. Wzięli w nim udział uczniowie tamtejszych szkół. W trakcie uroczystego otwarcia wystawy młodzież mosińska zaprezentuje gościom specjalnie przygotowane przedstawienie. Będzie to tym bardziej poruszające, że wśród aktorów będą potomkowie bohaterów naszej wystawy. Prócz tego, jak co roku, latem gościliśmy młodych wolontariuszy, którzy w ramach międzynarodowych praktyk studenckich prowadzili na terenie żabikowskiego obozu. badania archeologiczne. (W tym roku pracowali u nas nawet studenci z Tajwanu). Nasze muzeum jest w trakcie regulowania spraw własnościowych, dotyczących gruntów pomiędzy budynkiem a symbolicznym terenem obozu. Trwają negocjacje cenowe, które, mamy nadzieję, wkrótce się zakończą, umożliwiając nam rozbudowę istniejącego pawilonu wystawienniczego o kolejną salę ekspozycyjną, salę audio-wizualną i bibliotekę. To ostatnie jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ muzeum zgromadziło blisko 7000 książek, poświęconych tematyce II wojny światowej i obozów hitlerowskich. Jest to księgozbiór specjalistyczny, trudno osiągalny w innym miejscu. W planach mamy szersze udostępnianie naszych zasobów archiwalnych. Liczę, że nasz zespół, do którego teraz zaliczamy również osoby pracujące w Chełmnie nad Nerem, poradzi sobie z tymi wszystkimi zadaniami…

Z dr Anną Ziółkowską, dyrektorem Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, rozmawiała Izabella Szczepaniak

 
                                                                                    <powrót zakladka