<powrót zakladka

 

Czy Józef Piłsudski i Bronisław Pieracki nadal są patronami dwóch lubońskich szkół?

(Z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego przypominamy zapomniane fakty)

 

Działo się to w maju 1935 roku. Cała Polska nosiła wówczas żałobę po przedwcześnie zmarłym (12. 05. 1935 r.) Marszałku- Józefie Piłsudskim (na zdjęciu) i wszystkie, nawet najmniejsze polskie miasta i gminy, pragnęły jakoś trwale wyrazić swój żal. Na fali żałoby narodowej, 17 maja 1935 r. rada gminy i rada gromady Żabikowo zorganizowały na Placu Wolności (dzisiejszy Pl. E. Bojanowskiego w Luboniu) uroczystość żałobną ku czci Marszałka. Głównym punktem programu uroczystości było… nadanie imienia obu żabikowskim szkołom. Oddaję głos zachowanym w archiwach relacjom prasowym…. ”O godzinie 8 rano zebrały się na miejscowym boisku rady: gminna i gromadzka oraz 18 towarzystw i organizacyji ze sztandarami i dzieci szkół powszechnych, skąd wyruszono w pochodzie na nabożeństwo żałobne, odprawione na Pl. Wolności. W nabożeństwie tem wzięło udział 1200 dzieci i 600 osób dorosłych. Po nabożeństwie odbyła się uroczysta akademia, którą zagaił miejscowy wójt p. Karwacki, odczytując orędzie P. Prezydenta R. P., na wspaniale udekorowanej sali p. Szukały. Okolicznościowe przemówienie wygłosił nauczyciel p. Furmanowski. Deklamacje wygłosiły dzieci szkolne. Pienia żałobne wykonały zjednoczone chóry im. Paderewskiego i Koło Polskie. Na posiedzeniu rady gromadzkiej przemianowano szkołę powszechną w Starem Żabikowie „im. Marszałka Piłsudskiego” zaś szkołę w Nowem Żabikowie na szkołę „im. Bronisława Pierackiego”.… Tyle zachowane archiwalia. Dla wyjaśnienia powiem, że wspomniana szkoła w „Starem Żabikowie”- to dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu, natomiast szkoła w „Nowem Żabikowie” -to Szkoła Podstawowa nr 1 w Luboniu. Obie te lubońskie szkoły podstawowe w okresie po II wojnie światowej nosiły imiona polskich działaczy komunistycznych, które po roku 1990, po zmianach ustrojowych w Polsce, zostały formalnie zdjęte. Podjęte w roku 1935 uchwały, w sprawie nadania żabikowskim szkołom imion Piłsudskiego i Pierackiego nigdy nie zostały uchylone, zatem są obowiązujące do dnia dzisiejszego, jeśli obie szkoły czują się spadkobierczyniami tradycji przedwojennych żabikowskich placówek! To się nazywa „chichot historii”! Marszałek Józef Piłsudski (ur. 5. 12. 1867 r. w Zułowie. Naczelnik Państwa Polskiego w latach 1918-22, inicjator tzw. „rządów sanacyjnych”, zm. 15 czerwca 1935 r. w Warszawie, spoczywa w Krypcie Srebrnych Dzwonów na Wawelu) nadal jest obecny w pamięci Polaków. Jego życiorysu zatem nie trzeba nikomu przybliżać. Natomiast niewielu współczesnych kojarzy sobie zapewne postać Bronisława Pierackiego, dlatego warto przypomnieć jego skróconą biografię.

Bronisław Wilhelm Pieracki (na zdjęciu), ur. 28. 05. 1895 r. w Gliwicach. Był legionistą, jednym z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, zaufanym ministrem spraw wewnętrznych. Będąc szefem tego resortu zapisał się jako bezwzględny przeciwnik sił antypaństwowych, szczególnie komunistów. Opowiadał się za porozumieniem z umiarkowanymi środowiskami ukraińskimi, w celu stworzenia wspólnego frontu politycznego. Został postrzelony w Warszawie w 1934 r., przez członka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów –Hryhorija Maciejkę, przed restauracją, przy ul. Foksal. Zmarł tego samego dnia-16 czerwca 1934 r. Jego śmierć stała się bezpośrednim powodem do stworzenia w Polsce politycznego obozu „odosobnienia” w Berezie Kartuskiej….

Opr. I. Szczepaniak

 

 

                                                                                      <powrót