REKLAMA
<powrót zakladka

 

Co dalej? Jakie plany ma Powiatowa Społeczna Rada

do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu?

 

 

Październikowe spotkanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu dotyczyło aktualnych celów i zadań, nad którymi pracują powiatowe podmioty na rzecz osób niepełnosprawnych. Pełnomocnik Starosty, p. Elżbieta Tonder, przedstawiła obecny stan przygotowań do wydania informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej, na terenie powiatu poznańskiego. Dyskutowano również o turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W drugiej części spotkania członkowie Rady wzięli udział w konferencji, zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim, dla członków Powiatowych Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych, działających na terenie województwa wielkopolskiego. Wysłuchaliśmy wykładów o Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, prognozach finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz modelowych systemach orzecznictwa osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Info. i foto. Irena Skrzypczak członek Powiatowej Społecznej Rady

do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu

 

 

 

 
                                                                                    <powrót zakladka