REKLAMA
<powrót zakladka

 

Burmistrz Miasta Luboń Małgorzata Machalska

o swoich zastępcach i planach pracy

na najbliższe miesiące

 

Za pośrednictwem Państwa gazety chciałabym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy oddając na mnie głos obdarzyli mnie swoim zaufaniem. Będę dokładała wszelkich starań, aby tego zaufania nie stracić. Jak informowałam na pierwszej sesji Rady Miasta Luboń, moimi bezpośrednimi współpracownikami, na stanowiskach zastępców Burmistrza, będą Pan Mikołaj Tomaszyk i Pan Mateusz Mikołajczak. Na moją decyzję o powołaniu Pana Mikołaja Tomaszyka na stanowisko pierwszego Zastępcy Burmistrza miały wpływ zaangażowanie i efekty pracy Pana Mikołaja Tomaszyka jako zastępcy dotychczasowego Burmistrza Miasta Luboń. Drugi zastępca, Pan Mateusz Mikołajczak, będzie odpowiedzialny za kwestie związane z oświatą. Jest z wykształcenia psychologiem, pracującym w szkolnictwie i jednocześnie prowadzącym działalność w zakresie doradztwa personalnego. Ukończył studia I kursy podyplomowe m. in. z zarządzania potencjałem pracowników i zarządzania oświatą, co z powodzeniem będzie mógł wykorzystać na tym stanowisku. Obowiązki Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń będzie pełnił od dnia 1. 01. 2015 r. Priorytetem w naszej pracy w najbliższych miesiącach, oprócz bieżących spraw zarządzania miastem, w tym prowadzenia i nadzoru nad toczącymi się, czy planowanymi inwestycjami komunalnymi oraz przyjęcia budżetu na rok 2015, będzie przede wszystkim przegląd studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i podjęcie decyzji o pracy nad ich zmianami. W tym zmianami warunkującymi m. in. możliwość budowy kolejnej szkoły podstawowej. W najbliższym czasie konieczne jest przygotowanie przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów. Niezbędne jest również pilne podjęcie prac z udziałem radnych nad ustaleniem aktualnych zasad budowy dróg. Najbliższe miesiące to również przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta, utworzenie Lubońskiej Rady Seniorów, wdrożenie cyklicznych spotkań burmistrza z mieszkańcami. Właściwa komunikacja pomiędzy Burmistrzem, urzędem i mieszkańcami jest dla mnie bardzo ważna. W tym zakresie liczę również na współpracę z mediami lokalnymi.

Małgorzata Machalska

 Burmistrz Miasta Luboń

 

 

 

 
                                                                                    <powrót zakladka