REKLAMA
<powrót zakladka

 

Bezpłatne czipowanie psów dla mieszkańców Lubonia

 

Miasto Luboń podpisało umowę z właścicielem gabinetu weterynaryjnego, znajdującego się przy ul. Siostry Faustyny nr 1 w Luboniu, dotyczącą czipowania psów, dla osób zamieszkałych na terenie miasta Luboń, wraz z wpisaniem rekordów do bazy danych SAFE-ANIMAL na rok 2016. Rejestracji psa, przez bezpłatne zaczopowanie, można dokonać w ww. gabinecie od poniedziałku do piątku, w godz. 16:30-20. Właściciel, który chce zarejestrować (zaczipować) psa musi mieć przy sobie: dokument tożsamości i aktualne świadectwo szczepienia psa przeciw wściekliźnie lub książeczkę zdrowia psa z odpowiednią adnotacją. Do zabiegu czipowania musi przyprowadzić psa osoba pełnoletnia. Obowiązek znakowania psów wprowadzony został uchwałą w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Luboń i uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Luboń. Właścicieli psów zachęcamy do jak najszybszego oznakowania swoich pupili. Info. Urząd Miasta Luboń /Wydział Spraw Komunalnych/

                                                                 

 
                                                                                    <powrót zakladka