REKLAMA
<powrót zakladka

 

„Benas z Kocich Dołów” spoczął

w swojej ukochanej dzielnicy miasta…

 

W środę, 5. 12. 2012 r. na cmentarzu komunalnym, przy ul. Armii Poznań w Luboniu, mimo zimna i padającego śniegu, tłum przyjaciół i znajomych towarzyszył Benonowi Mateckiemu w jego ostatniej drodze. W orszaku żałobnym, odprowadzającym Go na miejsce wiecznego spoczynku, usytuowane w rejonie „Kocich Dołów” tak barwnie opisywanych przez „Benasa”, obok najbliższej rodziny szli sąsiedzi z osiedla, władze miasta: Burmistrz Lubonia-Dariusz Szmyt i Przewodniczący Rady Miasta- Marek Samulczyk, p. Regina Górniaczyk- dyrektor Ośrodka Kultury (gdzie „Benas” wielokrotnie występował przed publicznością), delegacja Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, którego był długololetnim członkiem i wszyscy, którym znana była twórczość „Benasa z Kocich Dołów”… Benon Matecki był samorodnym talentem, swobodnie posługującym się gwarą poznańską w mowie-podczas występów przed publicznością i w piśmie-w małych formach literackich. Pozostaną po nim dwa tomiki humoresek oraz pewność, że w tej dziedzinie nikt Go w Luboniu nie zastąpi…

Benon Matecki, znany licznym mieszkańcom Lubonia pod pseudonimem artystycznym jako „Benas z Kocich Dołów” urodził się 5. 06. 1934 r. w Poznaniu. Od 1939 r. był mieszkańcem Ziemi Lubońskiej. Obdarzony talentem muzycznym i aktorskim od wczesnej młodości występował na scenie w teatrzykach amatorskich, grał na gitarze, akordeonie i harmonijce ustnej. Był autorem jedynych w swoim rodzaju gawęd w gwarze poznańskiej, związanych z Ziemią Lubońską, wydanych w tomikach: „Ślepe ryby” i „Na szage bez most”. Jego humoreski, pisane gwarą poznańską, publikowała prasa regionalna i lokalna. Zmarł 1. 12. 2012 r. po długiej i ciężkiej chorobie. Opr. M.R. foto. I.S.

 
                                                                                    <powrót zakladka