REKLAMA
<powrót zakladka

Apel pamięci ku czci działaczy lewicowych

rozstrzelanych 13.08.1944 r.

w obozie żabikowskim (75 rocznica)

 

,,Ten kto wiele wycierpiał, ten jest w stanie wiele zrozumieć "

 

Muzeum martyrologiczne w Żabikowie to miejsce, które poświadcza zło, doświadczane przez wielu ludzi. Jeszcze dziś pamięć o tym tkwi w mieszkańcach współczesnego Lubonia. 13 sierpnia 2019 roku, podczas uroczystego apelu, poświęconego 75. rocznicy rozstrzelania w Żabikowie grupy działaczy lewicowych grozę minionych dni, ogrom autentycznego wzruszenia i głębokiej refleksji usłyszeliśmy w wypowiedzi p. Hieronima Andrzejewskiego, naocznego świadka likwidacji obozu, który widział dopalające się baraki i szczątki ofiar obozowych katów. uczestnika i wszystkim ofiarom,

Jeżeli dziś, w spokoju i ciszy przejdziemy przez bramę dawnego obozu, idąc brukowaną aleją możemy pochylić głowę przy tablicach, płytach, ścianie śmierci i oddać honor ludziom, różnej narodowości, różnego światopoglądu, którzy tu zginęli. Wszyscy oni byli równi w obliczu śmierci…Hitlerowcy pozbawili swoje ofiary godności, człowieczeństwa i życia. Więźniowie, pozbawieni szans, nadziei,  marzyli o życiu, chcieli ,,tylko" przeżyć….

A teraz, z wysokości cokołu , słowa- ,,Nigdy Wojny"- są dla nas upamiętnieniem i szacunkiem dla przeszłości, a jednocześnie ważną przestrogą na przyszłość .

23 sierpnia 2019 r. odczytano apel poległych. Oddaliśmy honor nie tylko rozstrzelanym działaczom lewicowym, ale także innym bohaterom- gen H.  Kowalówce, księżom, harcerzom,  .....

W atmosferze refleksji i szacunku, oddając hołd ofiarom obozu, wypowiedzieli się zaproszeni goście. Za słowa, pełne oddające szacunku dla ofiar i troski o przyszłość naszych dzieci i wnuków, by nigdy nie poznały tragedii wojny, dziękujemy wiceburmistrzowi naszego miasta, p. Mikołajowi Popławskiemu.

Wyrażamy też gorące podziękowania za wystawienie warty honorowej druhom ze Z. S. ,,Strzelec", a p. B. Łopińskiemu za nagłośnienie uroczystości i oprawę muzyczną. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za kwiaty i znicze .

Organizatorem uroczystości był Zarząd SLD w Poznaniu i koło SLD w Luboniu.

Info. Organizatorzy /Irena Skrzypczak/

Foto. „Echo Lubonia /I.S./

 

 

 
                                                                                    <powrót zakladka