REKLAMA
<powrót zakladka

 

2018 zostanie ogłoszony

Rokiem Powstania Wielkopolskiego

w województwie wielkopolskim

 

24 października 2017 r., podczas XXXVII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni przyjęli, przez aklamację, stanowisko o ogłoszeniu roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego.

Czytamy w nim:

„11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach – wolna Polska powróciła na mapę świata” (uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości).

W granicach wolnej Polski nie znalazła się Wielkopolska, ziemia, na której narodziło się państwo polskie. W dniu 27 grudnia 1918 r. Wielkopolanie powstając do zwycięskiej walki zbrojnej doprowadzili do przyłączenia Wielkopolski do państwa polskiego i poszerzenia granic Ojczyzny. Powstanie Wielkopolskie miało ogromne znaczenie w procesie odbudowania państwa polskiego – II Rzeczypospolitej.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sposób szczególny pragnie oddać hołd poległym i uczestnikom Powstania Wielkopolskiego oraz wszystkim Wielkopolanom, których udział w powstańczym zrywie przyczynił się do odzyskania suwerenności Rzeczypospolitej.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego, w celu nadania odpowiedniej rangi obchodom setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego, postanawia ogłosić w województwie wielkopolskim: ROK 2018 - ROKIEM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. Obchody jubileuszu powinny przyczynić się do utrwalania pamięci i szerokiego upowszechnienia wiedzy w polskim społeczeństwie o Powstaniu Wielkopolskim i jego znaczeniu.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwraca się z apelem do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej: Prezydenta, Parlamentu, Rządu oraz do samorządów terytorialnych w Polsce o godne uczczenie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim i popularyzację jego znaczenia w odbudowywaniu niepodległej Polski.

Info. Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu /Anna Parzyńska – Paschke/

   

 

 
                                                                                    <powrót zakladka