REKLAMA
<powrót zakladka

 

100 lat temu na Ziemi Lubońskiej…

(Wykład w Bibliotece Miejskiej)

 

 Jak u nas było, kiedy nas jeszcze nie było? Dlaczego nasze miasto tak bardzo różni się od innych? Odpowiedzi na te pytania mogą udzielić zachowane archiwalia. Te sprzed 100 lat pokazują, że ogromny wpływ na wsie, Luboń, Żabikowo, Lasek, miała decyzja o rozbudowie Poznania. Podjęto ją dlatego, że cesarz niemiecki, Wilhelm II, wyniósł stolice Wielkopolski do rangi cesarskiej rezydencji. W ślad za tym w najbliższej okolicy nastąpiła ogromna koniunktura gospodarcza. Otwarto cegielnie (m.in. w Żabikowie, Kotowie, Fabianowie), które produkowały miliony cegieł i dachówek. W Luboniu zbudowano 3 fabryki a w Żabikowie całą kolonię dla niemieckich osadników... O tych ważnych historycznych zdarzeniach dowiedzieli się uczestnicy wykładu, bogato ilustrowanego archiwalnymi zdjęciami, przygotowanego przez dr Izabellę Szczepaniak, w Bibliotece Miejskiej.

Po wykładzie miała miejsce ciekawa dyskusja i wymiana informacji historycznych, zdobytych na bazie rodzinnych wspomnień.

Info. i foto. LUTW /Irena Skrzypczak/

 
                                                                                    <powrót zakladka