INTERNETOWA GAZETA LOKALNA    
 
urząd stanu cywilnego historia lokalna osp luboń   napisz do nas wydawca  
REKLAMA

 

Podziękowania

 

Serdecznie dziękujemy:

Ks. Dziekanowi

Romanowi Kubickiemu, proboszczowi parafii p. w. św. Jana Bosko w Luboniu;

Ks. Kanonikowi Kazimierzowi Szachowiczowi,

proboszczowi parafii p. w. św. Floriana w Wirach

Ks. Józefowi Majchrzakowi,

proboszczowi parafii p. w. św. M. M. Kolbego w Luboniu-Lasku,

za życzliwość okazywaną naszej działalności w całym minionym roku.

 

Firma Memento Mori

 

 
 
 

FOTOSPOJRZENIA

Mamy 2017 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia lokalna

 

USC w Luboniu

 

OSP  Luboń

 

zaprasza mieszkańców

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydawca:

 Agencja Wydawniczo-Reklamowa "IMI-PRESS"        ISSN 1731-2744 Redakcja: ul. Łączna 24   62-030 Luboń   Tel 061 810 50 38  

kontakt: info@echolubonia.pl

Redaktor naczelny: Tomasz Kujawa   z-ca redaktora naczelnego

 Izabella Szczepaniak

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i poglądy autorów spoza zespołu